Meerderheid werd een minderheid in Egypte

Het woord 'koptisch', afgeleid van het Griekse Aigyptos, betekent 'Egyptisch' of 'Egyptenaar'. De kopten in Egypte zijn afstammelingen van de Egyptenaren die zich in de eerste decennia na Christus bekeerden tot het christendom. De basis voor de koptische kerk werd toen gelegd door de apostel Marcus. Hij introduceerde in het kosmopolitische Alexandrië het christelijke geloof. Vanuit die stad verspreidde het christendom zich over het land. Rond de derde eeuw was een meerderheid van de Egyptenaren christen. Ze werden een minderheid in de zevende eeuw, toen de Arabieren Egypte binnenvielen.


De schattingen lopen uiteen: van 10- tot ruim 15 miljoen. Het overgrote deel woont in Egypte. Geschat wordt dat zeker 10 procent van de bijna 79 miljoen Egyptenaren christen is. De overgrote meerderheid behoort tot de orthodoxe koptische kerk. Daarnaast zijn er grote koptische gemeenschappen in de VS (ruim een miljoen gelovigen), Soedan (600 duizend) en Canada (300 duizend). Een van de bekendsten is Boutros Boutros-Ghali, secretaris-generaal van de VN begin jaren negentig.


Ja. Aan het begin van de twintigste eeuw was 20 procent christen. Dit is gedaald, vanwege oorlogen en vervolging, tot minder dan 10 procent. Sinds de Amerikaanse invasie van 2003 zou de helft van de ruim 1 miljoen christenen in Irak zijn gevlucht.


Veel kopten voelen zich tweederangsburgers. Een belangrijk keerpunt was de staatsgreep in 1952 van Gamal Abdel Nasser. Voor de coup was het niet ongewoon dat een christen premier of minister werd. Ook hadden kopten belangrijke posities in de ambtenarij, op de universiteiten en in het bedrijfsleven. De komst van de nationalistische, pan-Arabische Nasser maakte hieraan een einde. Nog altijd zijn kopten ondervertegenwoordigd in het parlement, de regering en de provincies. Kopten klagen dat ze gediscrimineerd worden op de arbeidsmarkt of slachtoffer zijn van intimidatie en geweld.


Waarom hebben radicale islamitische groepen het gemunt op de kopten?


Kopten vormen in hun ogen een groep die niet thuishoort in het Midden-Oosten, net als de joden. De Egyptische veiligheidstroepen gaan ervanuit dat moslimextremisten die banden hebben met Al Qaida achter de aanslag in Alexandrië zitten. In november, na een aanslag van Al Qaida op een kerk in Bagdad, werd gedreigd met aanslagen in Egypte.


Meer over