Meerderheid voor no-claim ziektekostenverzekering

Een meerderheid in de Tweede Kamer is voorstander van een no-claimregeling voor de basisverzekering voor ziektekosten, die in 2006 wordt ingevoerd....

De no-claimregeling moet in 2006 het eigen risico vervangen dat het kabinet volgend jaar wil invoeren voor ziekenfondsverzekerden. Naar verwachting wordt dat bedrag tussen 200 en 250 euro per jaar. Minister Hoogervorst (Volksgezondheid) heeft het plan voor advies naar de Raad van State gestuurd.

De coalitiepartijen hadden al in het regeerakkoord afgesproken dat verzekerden zelf voor een deel van de zorgkosten moeten opdraaien. Dat is om de kosten in de zorg te drukken en om mensen te 'prikkelen niet voor ieder wissewasje naar de dokter te stappen', legt VVD-minister Hoogervorst (Volksgezondheid) geregeld uit.

De Tweede-Kamerfractie van de VVD had het plan zelf klaar liggen, maar ook coalitiegenoten CDA en D66 omarmen het idee van de liberalen. Zij vinden het een goed plan om mensen te belonen voor minder artsenbezoek, in plaats van ze te bestraffen voor veel zorgconsumptie met een eigen bijdrage of een eigen risico. CDA en D66 willen wel eerst de uitgewerkte plannen zien, voordat ze een eindoordeel uitspreken.

Een Kamermeerderheid van CDA en PvdA vindt wel dat huisartsenzorg buiten een eventuele no-claimregeling moet vallen. De PvdA reageert sowieso huiverig. De sociaal-democraten vrezen dat er toch een vorm van risicoselectie ontstaat. Tweede-Kamerlid Heemskerk (PvdA) benadrukt dat hij niet tegen elke vorm van eigen bijdrage is, maar deze mag niet meer bedragen dan 100 euro. De SP wijst het plan rigoreus van de hand.

Volgens het VVD-plan betalen alle Nederlanders die bij dezelfde verzekeraar verzekerd zijn, dezelfde premie voor de basisverzekering. Is die premie te hoog voor bijvoorbeeld studenten, ouderen of uitkeringsgerechtigden, dan krijgen ze compensatie via de belasting. Verzekeraars mogen niemand weigeren, drempels zijn uit den boze.

Om te voorkomen dat bijvoorbeeld een 84-jarige diabetespatiënt nooit en een jonge student wel in aanmerking komt voor de no-claim willen we een clustersysteem invoeren, legt VVD-Kamerlid Schippers uit. Per cluster wordt de zorgconsumptie berekend en een terug te storten bedrag vastgesteld.

Op die manier is het voor de oude diabetespatiënt ook nog interessant om voortaan begeleiding te zoeken bij een wijkverpleegkundige in plaats van bij de dure specialist, zegt Schippers. Ook in de clusters van de oudste patiënten wordt jaarlijks aan de helft van de verzekerden premie teruggestort.

De SP wijst het plan rigoreus van de hand. De PvdA reageert huiverig. De sociaal-democraten vrezen dat er toch een vorm van risicoselectie ontstaat. Tweede-Kamerlid Heemskerk (PvdA) benadrukt dat hij niet tegen elke vorm van eigen bijdrage is.

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) reageerde verrast. Een woordvoerder van de koepelorganisatie van ziektekostenverzekeraars noemt het voorstel totaal nieuw. Voorzover hem bekend zijn er geen andere landen in Europa die een dergelijk zorgstelsel kennen. Hij verwacht dat zijn leden er welwillend tegenover staan. 'Maar we willen graag weten over welke bedragen we praten en welke zorg eronder valt.' Zo zou de overheid een uitzondering kunnen maken voor bijvoorbeeld huisartsenzorg.

Ook het College voor Zorgverzekeringen (CvZ) kent het voorstel nog niet. Een woordvoerder van CvZ inmidddels wel begrepen te hebben dat het college om advies gevraagd wordt, als de Raad van State het voorstel heeft bekeken. Dat komt naar verwachting in april terug van de Raad. Dan buigt het kabinet zich erover.

Meer over