'Meerdere wegen leiden naar God'

Ton van Eijk, voorzitter van de Raad van Kerken..

Ik heb een mooie en stijlvolle viering beleefd, waarbij veel recht werd gedaan aan de persoon en het geloof van de overledene.

Er sprak vrede en optimisme uit de liederen.

De predikante heeft het levensverhaal van een gelovig mens weten te verweven met het verhaal van het Schrift. Ze las uit Johannes 14, waarin staat: 'In het huis van mijn vader zijn vele woningen.' De keuze voor dit vers was niet toevallig. Het zegt iets over de religieuze oriatie van prinses Juliana: er zijn vele wegen naar God.

Ik denk dat deze dienst zeer aanvaardbaar is voor de breedte van de kerken en toegankelijk voor buitenstaanders. Dat lijkt me een goede zaak.

Meer over