'Meer werk maken van het terugbrengen van kindersterfte'

De levens van 30 miljoen kinderen in ontwikkelingslanden kunnen de komende tien jaar worden gered als eenvoudige middelen worden toegepast om relatief gemakkelijke ziekten te bestrijden als mazelen, longontsteking, malaria en diarree....

Met vaccinaties, voorlichting over borstvoeding,hygiëne-maatregelen en het verstrekken van muskietennetten kaneen deel van de 10,6 miljoen kinderen worden gered die jaarlijksvoor hun vijfde levensjaar overlijden. Dit zei onderdirecteur KulGautam van Unicef gisteren bij de presentatie van eenvoortgangsrapport over het terugbrengen van kindersterfte vanUnicef en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

De Verenigde Naties hebben zich tot doel gesteld in 2015 dekindersterfte met tweederde terug te brengen, gerekend naar hetniveau van 1990. Van de zestig onderzochte landen blijken er maarzeven op weg dit streven te halen: Bangladesh, Brazilië, Egypte,Indonesië, Mexico, Nepal en de Filipijnen. Het kost volgensGautam de komende tien jaar ongeveer 6 miljard euro om deoverige landen te laten voldoen aan deze Millennium-doelstelling.Kindersterfte wordt beschouwd als een betrouwbare indicator vaninvesteringen in kinderwelzijn.

Uit het jaarrapport van Unicef dat vandaag verschijnt, blijktdat Sierra Leone, Angola en Niger de meest beroerde landen zijnom als kind in op te groeien. Het kinderfonds van de VN vestigtde aandacht op honderden miljoenen 'onzichtbare' kinderen, dieonbereikbaar zijn voor de gezondheidszorg en het onderwijs. Hetgaat om bijvoorbeeld ongeveer 48 miljoen kinderen die jaarlijksbij hun geboorte niet worden geregistreerd.

Ook onder weeskinderen (143 miljoen), kindbruiden (80miljoen) en kinderen die gevaarlijk werk verrichten (171 miljoen)zijn volgens Unicef veel kinderen die het moeten doen zonder demeest elementaire hulp. Naar schatting worden jaarlijks 1,2miljoen kinderen verhandeld. Ongeveer 8 miljoen kinderen werkengedwongen in de prostitutie.

In het jaarrapport wordt benadrukt dat de VN-Millenniumdoelenalleen kunnen worden bereikt als deze groepen niet over het hoofdworden gezien. Unicef dringt bij de regeringen aan op meer gelden betere juridische bescherming voor deze kinderen.

Meer over