‘Meer werk maken van het terugbrengen van kindersterfte’

De levens van 30 miljoen kinderen in ontwikkelingslanden kunnen de komende tien jaar worden gered als eenvoudige middelen worden toegepast om relatief gemakkelijke ziekten te bestrijden als mazelen, longontsteking, malaria en diarree....

Met vaccinaties, voorlichting over borstvoeding, hygiëne-maatregelen en het verstrekken van muskietennetten kan een deel van de 10,6 miljoen kinderen worden gered die jaarlijks voor hun vijfde levensjaar overlijden. Dit zei onderdirecteur Kul Gautam van Unicef gisteren bij de presentatie van een voortgangsrapport over het terugbrengen van kindersterfte van Unicef en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

De Verenigde Naties hebben zich tot doel gesteld in 2015 de kindersterfte met tweederde terug te brengen, gerekend naar het niveau van 1990. Van de zestig onderzochte landen blijken er maar zeven op weg dit streven te halen: Bangladesh, Brazilië, Egypte, Indonesië, Mexico, Nepal en de Filipijnen. Het kost volgens Gautam de komende tien jaar ongeveer 6 miljard euro om de overige landen te laten voldoen aan deze Millennium-doelstelling. Kindersterfte wordt beschouwd als een betrouwbare indicator van investeringen in kinderwelzijn.

Uit het jaarrapport van Unicef dat vandaag verschijnt, blijkt dat Sierra Leone, Angola en Niger de meest beroerde landen zijn om als kind in op te groeien. Het kinderfonds van de VN vestigt de aandacht op honderden miljoenen ‘onzichtbare’ kinderen, die onbereikbaar zijn voor de gezondheidszorg en het onderwijs. Het gaat om bijvoorbeeld ongeveer 48 miljoen kinderen die jaarlijks bij hun geboorte niet worden geregistreerd.

Ook onder weeskinderen (143 miljoen), kindbruiden (80 miljoen) en kinderen die gevaarlijk werk verrichten (171 miljoen) zijn volgens Unicef veel kinderen die het moeten doen zonder de meest elementaire hulp. Naar schatting worden jaarlijks 1,2 miljoen kinderen verhandeld. Ongeveer 8 miljoen kinderen werken gedwongen in de prostitutie.

In het jaarrapport wordt benadrukt dat de VN-Millenniumdoelen alleen kunnen worden bereikt als deze groepen niet over het hoofd worden gezien. Unicef dringt bij de regeringen aan op meer geld en betere juridische bescherming voor deze kinderen.

Meer over