Nieuws

Meer vrouwen aan de top: TU Eindhoven kan voorkeursbeleid bij vacatures voortzetten

De Technische Universiteit Eindhoven kan haar voorkeursbeleid voor vrouwen bij vacatures hervatten. Vorige zomer floot het College voor de Rechten van de Mens de universiteit nog terug omdat zij enkel vrouwen wilde toelaten tot sollicitaties. Nu krijgt het beleid in een iets afgezwakte vorm wel groen licht.

Pepijn de Lange
Studenten aan de TU Eindhoven. Beeld Raymond Rutting / De Volkskrant
Studenten aan de TU Eindhoven.Beeld Raymond Rutting / De Volkskrant

Voordat de TU Eindhoven een vacature alleen voor vrouwen openstelt, moet voortaan aan twee voorwaarden zijn voldaan. Binnen de betreffende faculteit moet het aandeel vrouwen in soortgelijke functies minder dan 30 procent behelzen. Bij maximaal de helft van deze vacatures mag de universiteit er vervolgens voor kiezen enkel vrouwen te laten solliciteren.

Dinsdag oordeelde het College voor de Rechten van de Mens dat de TU Eindhoven door deze aanpassingen ‘geen verboden onderscheid’ meer maakt in haar sollicitatiebeleid. ‘De mate waarin mannen worden uitgesloten staat nu in een evenredige verhouding tot het doel dat wordt nagestreefd.’

Dat doel blijft onveranderd: meer vrouwelijke wetenschappers, met name op de hogere posities. Zo wil de universiteit meer vrouwelijke professoren en meer vrouwen op plekken waar de besluitvorming plaatsvindt. Het vrouwvriendelijke beleid wordt in principe vijf jaar gevoerd, waarin naar schatting 150 wetenschappelijke vacatures uitgeschreven zullen worden.

Ook mannen

‘We zijn heel erg blij natuurlijk’, reageert Evangelia Demerouti, hoogleraar aan de TU Eindhoven en initiatiefnemer van het oorspronkelijke plan. Ze wil ook kwijt dat het plan nooit zo rigoureus is doorgevoerd als op papier werd gesteld. ‘We hebben ook mannen aangenomen in die periode. Dat is in de berichtgeving en besluitvorming een beetje weggevallen.’

Professor dr. Eva Demerouti is projectleider van onderzoek naar vrouwen in topposities.  Beeld Linelle Deunk
Professor dr. Eva Demerouti is projectleider van onderzoek naar vrouwen in topposities.Beeld Linelle Deunk

Volgens het plan dat de TU Eindhoven in de zomer van 2019 lanceerde, zou de universiteit anderhalf jaar lang voor al haar vacatures enkel vrouwelijke sollicitanten uitnodigen. Alleen als het niet zou lukken om binnen zes maanden een geschikte kandidaat te vinden, zou een vacature ook voor mannen opengesteld worden.

Die aanpak ging het College voor de Rechten van de Mens te ver. Om de structurele achterstand van vrouwelijke wetenschappers te verkleinen, kan een universiteit best een voorkeursbeleid voeren. Maar de manier waarop de TU Eindhoven dat beleid had vormgegeven was ‘in strijd met de Nederlandse gelijkebehandelingswetgeving’.

Antiracismebureau

De zaak was aangespannen door antiracismebureau Radar, dat ruim vijftig klachten had gekregen over het discriminerende beleid van de universiteit. ‘Wij staan niet tegenover de TU Eindhoven’, zei Radar-directeur Cyriel Triesscheijn destijds tegen het Eindhovens Dagblad. Hij wilde vooral van het college weten hoe ver een instantie mocht gaan om de ‘ondervertegenwoordiging van vrouwen in bepaalde posities’ tegen te gaan.

‘Die uitspraak van het College kwam voor ons destijds niet als een verrassing’, zegt Demerouti. ‘We hebben niet bewust de grens opgezocht, maar hielden wel rekening met dit oordeel. Vervolgens hebben we allerlei mensen gesproken en ons voorstel aangepast.’

De aanpassingen legde de TU Eindhoven zelf opnieuw aan het College voor. Demerouti: ‘In de tussenliggende periode hebben we ons programma stopgezet. Dat hoefde niet, maar je wilt als werkgever niet tegen mensenrechten ingaan. Nu passen we het voorkeursbeleid proportioneel toe.’

Voor andere werkgevers heeft het College een richtlijn opgesteld over wat er wel en niet mag binnen de grenzen van de gelijkebehandelingswetgeving. Aan de hand van voorbeeldzaken legt het uit aan welke voorwaarden een werkgever moet voldoen om legitiem de positie van vrouwelijk personeel te verbeteren.

Meer over