Meer studenten medicijnen nodig

DEN HAAG - Het aantal studenten medicijnen moet omhoog om een tekort aan artsen te voorkomen. Komend jaar moeten 3.100 studenten worden toegelaten. Dat zijn er 250 meer dan nu.


Dit adviseert het zogenoemd Capaciteitsorgaan aan de minister van Volksgezondheid. Het Capaciteitsorgaan bestaat uit artsen, verzekeraars en opleiders. Het advies is gebaseerd op ramingen over het aantal benodigde medisch specialisten tot 2028.


Ook het aantal opleidingsplaatsen voor medisch specialisten, die volgen op de basisstudie medicijnen, moet worden uitgebreid. Niet alleen de vraag naar zorg stijgt volgens het Capaciteitsorgaan. Ook door 'feminisering' van het artsenbestand is uitbreiding van het aantal plaatsen nodig. Vrouwelijke medisch specialisten werken vaker in deeltijd dan mannelijke, waardoor meer specialisten nodig zijn om dezelfde zorg te leveren. In 2000 was een kwart van de medisch specialisten vrouw. Nu is dat 38 procent.


Het aantal opleidingsplaatsen voor medisch specialisten wil het orgaan met 218 verhogen tot 1.415. Ook het aantal opleidingsplaatsen voor huisartsen, sociaal geneeskundigen en specialisten ouderengeneeskunde moet worden uitgebreid. Het orgaan wil ook het aantal opleidingsplaatsen uitbreiden voor 'verpleegkundig specialisten', die taken van de arts overnemen.


Het aantal plaatsen voor studenten medicijnen heeft ook de aandacht van de politiek vanwege de stijgende vraag naar zorg. In het regeerakkoord van VVD en CDA staat het voornemen de loting voor de studie medicijnen af te schaffen. Dit wil de coalitie in vijf jaar doen. Afschaffen van de loting ziet de coalitie als voorwaarde voor marktwerking in de zorg. De maatregel staat niet in het gedoogakkoord van de minderheidscoalitie met de PVV. Die partij steunt de maatregel dus niet op voorhand.


Meer over