Meer militairen zijn 'jungleziek'

Bij de Algemene Federatie Militair Personeel (AFMP) zijn sinds mei ruim vijftig meldingen binnengekomen van militairen die kampen met het Cambodja- of junglesyndroom....

Van onze verslaggever

AMSTERDAM

De vakorganisatie kaartte medio mei de klachten aan van 27 Cambodja-veteranen die kampten met zware, chronische vermoeidheid, sterke schommelingen van hun lichaamstemperatuur, concentratiestoornissen en impotentie. Het zijn verschijnselen die sterk doen denken aan de klachten waarmee uit de Golfoorlog terugkerende Amerikaanse en Britse militairen thuis te maken kregen.

Naar dit Golfsyndroom is veel onderzoek verricht, en er hebben diverse hypotheses over de oorzaak het licht gezien. Zo is gewezen op blootstelling van de veteranen aan verarmd uranium uit granaathulzen, op de vele vaccinaties, op gebruik van tegengif tegen mogelijke zenuwgasaanvallen en op een infectie door een mycoplasma, een micro-organisme.

In Nederland is bij de Cambodja-veteranen onder meer een verband gelegd met het gebruik van het anti-malariamiddel lariam in combinatie met een groot aantal vaccinaties tegen infectieziekten. Daarnaast hebben artsen gewezen op de mogelijkheid dat de veteranen lijden aan de chronische vermoeidheidsziekte ME of te maken hebben met het Post Traumatisch Stress Syndroom.

Kort na het publiciteitssoffensief van de AFMP besloot de krijgsmacht tot een onderzoek. De centrale vraag is of er een gemeenschappelijke oorzaak te vinden is voor de klachten. De 27 bij Defensie geregistreerde patiënten zijn onderzocht in het Reinier de Graaf Gasthuis in Delft. Met dat ziekenhuis, aldus Defensie, bestonden goede contacten, en bovendien konden de Delftse internisten al de volgende dag aan de slag. Waarschijnlijk wordt het onderzoek medio augustus afgerond.

Voorzitter Snoep van de AFMP voorspelde in mei dat er veel meer, mogelijk enkele honderden militairen of oud-militairen met dezelfde klachten thuis zitten.

Een oproep in het verenigingsblad heeft tot nu toe vijftig telefoontjes opgeleverd. Snoep vindt dat het ministerie de registratie moet overnemen nu blijkt dat er inderdaad veel meer klachten zijn, bijvoorbeeld door een 06-nummer in te stellen.

Defensie voelt daar voorlopig niet voor. Klachten moeten worden gemeld bij de onderdeelsartsen. Dan kan direct met de behandeling worden begonnen, voor zover dat uiteraard mogelijk is.

'Het gaat uiteindelijk om de genezing en niet om de registratie', aldus een woordvoerder van het ministerie. De onderdeelsartsen is op het hart gedrukt militairen met junglesyndroom-klachten te melden.

Dat beleid heeft sinds mei vanuit de drie krijgsmachtsonderdelen geleid tot slechts vier nieuwe registraties. De Alcom, de Algemeen Christelijke Organisatie van Militairen, heeft eveneens in het verenigingsblad de leden op het hart gedrukt met junglesyndroom-klachten naar buiten te komen, maar in tegenstelling tot de AFMP is de vakorganisatie niet overstroomd met bellers. Er hebben zich slechts twee leden met klachten gemeld.

Meer over