Meer leegstand voorspeld in hart Almere

In het stadshart van Almere dreigt een verdubbeling van de leegstand van winkels, tot 20 procent, door de ontwikkeling van een 'retailpark' in Almere Poort. De winkeliersvereniging, investeringmaatschappijen en de oppositie stellen dat de bouwvergunning onder valse voorwaarden is afgegeven.

VAN ONZE VERSLAGGEVER en SAMMY VAN LIESHOUT

AMSTERDAM - 'Het college is bezig het stadshart willens en wetens kapot te maken', zegt John van Haaren van vastgoedbedrijf Unibail-Rodamco.

De ontwikkeling van een nieuw retailpark van 35 duizend vierkante meter had aanvankelijk het thema 'sport en leisure' opgeplakt gekregen. Dat sloot nauw aan bij het bestemmingsplan Almere Poort 2007, waarmee de gemeente wil investeren in topsport in de regio. Bovendien sloot het plan concurrentie met het stadshart uit. Die voorwaarde blijkt nu van de baan.

'Ik zit nog steeds vol woede', reageert John van Haaren van Unibail-Rodamco. De investeringsmaatschappij bezit 85 duizend vierkante meter winkelruimte in het stadshart. Ook investeert het vastgoedbedrijf 15 miljoen euro in dat hart omdat de gemeente Almere daarvoor zelf geen geld heeft. 'We zorgen bijvoorbeeld voor verlichting en faciliteren bescherming tegen regen en wind. Als de gemeente met het retailpark doorgaat, vragen wij ons sterk af of investeren in dit centrum nog rendabel is.'

Uit een rapport van onderzoeksbureau Locatus blijkt dat de ontwikkeling van het winkelcentrum leidt tot een verdubbeling van de leegstand in het stadscentrum. 'Een sociaal-maatschappelijke ramp', zegt Martin Ort. De voorzitter van de winkeliersvereniging ziet het centrum al 'veranderen in een achterstandswijk.' Nog bozer werden de tegenstanders toen woensdag een rapport opdook van bureau Pantreia, dat vorig jaar in opdracht van het college is gemaakt. Dat rapport stelt de zittende winkeliers een omzetdaling van 10 procent in het vooruitzicht, maar werd geheim gehouden.

In vijf jaar planning en besluitvorming is het thema sport en leisure diverse malen bijgesteld door het college. Ruud Pet van oppositiepartij GroenLinks geeft aan dat het daarbij om zulke kleine veranderingen ging dat er geen vragen werden gesteld. 'Ze hadden ons moeten informeren over de wijzigingen, zodat ze niet beetje bij beetje alles bij konden stellen.'

Toen wethouder Adri Duivesteijn (duurzame ruimtelijke ontwikkeling) via lokale media liet optekenen dat het thema niet meer aan de orde was, zorgde dat plots wel voor verontwaardigde reacties, van zowel raadsleden als de oppositie. De handelswijze van zowel Duivesteijn als wethouder Ben Scholten (economische ontwikkeling) werden stevig bekritiseerd. Tegen beiden dreigt een motie van wantrouwen.

Pet zegt echter dat zijn partij die motie niet zal steunen. 'Ze hebben ons niet direct voorgelogen. Door telkens een kleine wijziging aan te brengen in het plan is het niemand opgevallen. Het is de vraag in hoeverre wij hier als oppositie zelf op hadden moeten letten bij de wijzigingen in de stukken, en in hoeverre de wethouders informatie achtergehouden hebben.'

undefined

Meer over