Meer keuze bovenbouw havo/vwo

Minder verplichte lesstof en meer keuzevakken moeten de bovenbouw van havo/vwo vanaf 2007 overzichtelijker maken voor leerlingen en leraren. Hierover zijn kabinet en Kamer het woensdag in grote lijnen eens geworden....

Van onze verslaggever Raoul du Pré

De modernisering volgt op de verandering van de bovenbouw in 1999. Toen al, vlak na de invoering van het nieuwe lesprogramma, klaagden schoolbesturen, leraren en leerlingen massaal over de zwaarte van het programma en de 'versnippering': ze vinden dat ze hun aandacht moeten verdelen over te veel vakken en deelvakken. Na de eerste noodingrepen van toenmalig staatssecretaris Adelmund stuurt de politiek nu aan op definitieve wijzigingen.

Sinds vorig jaar tracht minister Van der Hoeven van Onderwijs het met de Kamer eens te worden over haar plannen. Daarin blijven de vier 'profielen' bestaan die in 1999 de traditionele vakkenpakketten vervingen.

Maar in de samenstelling van deze vier profielen - twee met een alfa-karakter, twee met een bèta-oriëntatie - wordt minder lesstof verplicht voorgeschreven. Zo mag een vwo-leerling met het profiel natuur en gezondheid straks zelf kiezen of hij naast wiskunde, biologie en scheikunde kiest voor aardrijkskunde of natuurkunde.

Ook het gemeenschappelijk deel van het lesprogramma, dat verplicht is voor alle leerlingen, wordt kleiner en beter gestroomlijnd, zodat het voor alle betrokkenen beter te behappen is. Verder wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een nieuw bètavak, dat op termijn waarschijnlijk verplicht wordt voor leerlingen die een profiel in die richting kiezen.

Hoewel de Kamer zich in hoofdlijnen in deze ideëen kan vinden, mondden de debatten het afgelopen jaar vaak uit in felle discussies over nut en noodzaak van afzonderlijke vakken. Moet wiskunde voor iedereen verplicht zijn, krijgt geschiedenis niet te weinig ruimte en hoe moet het nieuwe kunstvak eruit gaan zien?

Van der Hoeven liet woensdag blijken deze discussies meer dan zat te zijn. Zij vindt dat de politieke partijen zich te veel laten leiden door de lobby's van de vakgroepen van leraren die vrezen dat voor hun vak straks te weinig lesuren over blijven. Met name de bèta-lobby liet de afgelopen maanden veel van zich horen.

Van der Hoeven: 'De Kamer springt alle kanten op, maar we moeten nu knopen doorhakken. Die lobby's worden het nooit met elkaar eens. Als we blijven proberen iedereen tegemoet te komen, wordt het lesprogramma weer te zwaar. Dat komt de studeerbaarheid niet ten goede.'

Meer over