Meer hulpvragen voor kinderen in armoede

Het aantal aanvragen voor hulp aan kinderen die in Nederland opgroeien in armoede is het afgelopen jaar fors toegenomen. Het gaat om het betalen van de contributie voor een sportclub, muziekles, een schoolreisje, een computer of een fiets.

VAN ONZE VERSLAGGEEFSTER MARJON BOLWIJN

AMSTERDAM - Dit blijkt uit een rondgang bij de Stichting Leergeld, het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds. Deze particuliere organisaties financieren met giften en sponsorgelden de kosten van activiteiten of middelen voor schoolgaande kinderen in armoede, zodat zij niet in een sociaal isolement raken. Woordvoerders van de drie fondsen zeggen dat het aantal aanvragen vorig jaar en de eerste maanden van dit jaar 'enorm' is toegenomen. In sommige gemeenten was sprake van een verdubbeling in vergelijking met vorig jaar. Zo telde Stichting Leergeld in Amersfoort vorig jaar 870 aanvragen (goed voor rond de 60 duizend euro), tegenover 399 in 2012 (à 32 duizend euro).

Vooral de hulpvragen van 'nieuwe armen', zoals zzp'ers en ontslagen werknemers, vallen op. In Nederland groeien 384 duizend kinderen op in gezinnen die op of onder het bestaansminimum leven, 100 duizend meer dan vijf jaar geleden. Ongeveer eenderde leeft in een sociaal isolement doordat zij niet kunnen meedoen aan activiteiten op of buiten school. Zo meldde zich onlangs bij het Jeugdsportfonds een gescheiden moeder die haar vier kinderen van hockey had moeten halen.

Gezinnen worden geconfronteerd met stijgende kosten, valt Gaby van den Biggelaar, directeur van de Stichting Leergeld, op. 'Ouderbijdragen en contributies gaan omhoog. Het onderwijs gaat ervan uit dat alle ouders van leerlingen zich een laptop of iPad kunnen veroorloven. Schoolreisjes gaan verder weg en worden duurder. Je kunt je afvragen of het noodzakelijk is om met leerlingen helemaal naar Turkije, New York of China te reizen. Een school is een onderwijsinstelling, geen reisbureau.' Ze vindt dat scholen zich meer bewust moeten zijn van de financiële krapte. 'Gemiddeld zitten in elke klas twee kinderen uit een gezin dat van een minimuminkomen moet rondkomen. Zij willen erbij horen en schamen zich als zij niet kunnen meedoen.'

Vooral in het middelbaar beroepsonderwijs worden ouders volgens haar op kosten gejaagd. 'Opleidingen voor kapper of beveiliger vragen het eerste jaar om een bijdrage voor leermiddelen tot wel 1.300 euro', zegt Van den Biggelaar. De stichting Leergeld kan dat niet ophoesten. Net als de andere twee fondsen geven zij per kind per jaar niet meer dan 250 à 450 euro. De bijdrage gaat niet naar de ouders maar direct naar de sportclub of school. Computers worden vaak gedoneerd door bedrijven.

Ook een fiets is veel gevraagd. Zo kreeg middelbare scholier Mahkamed uit Leusden via Stichting Leergeld een tweedehands fiets, zodat ze niet meer met de bus hoefde naar haar school in Amersfoort. Dat bespaarde geld en zo kon ze met vriendinnen meefietsen. 'Veel mensen weten niet hoe schrijnend de situatie van veel kinderen in Nederland is', zegt Wenda Buining van Stichting Leergeld in Amersfoort.

Niet alle lokaal georganiseerde stichtingen kunnen de toename van de aanvragen aan. Zo moest in Rotterdam en Amersfoort vorig jaar een stop worden ingevoerd omdat de kas leeg was. Het kost meer moeite donateurs te werven. Een toenemend aantal gemeenten geeft een bijdrage sinds staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken eind vorig jaar 20 miljoen vrijmaakte voor armoedebestrijding in gemeenten. Zo krijgt Leergeld in Amersfoort dit jaar 60 duizend euro uit de gemeentekas, onder de voorwaarde dat ze blijven werven onder particulieren en bedrijven.

undefined

Meer over