Meer geld voor hulp aan tienermoeders

Er komt vermoedelijk meer geld vrij voor de hulp aan tienermoeders. De Tweede Kamer wil dat Siriz, de organisatie die voorheen bekend stond als de vereniging tot bescherming van het ongeboren kind (VBOK), structureel meer steun krijgt. Dat bleek woensdag tijdens de behandeling van de begroting van het ministerie van Volksgezondheid.

Op verzoek van SGP en ChristenUnie wordt het jaarlijkse budget voor steun aan tienermoeders door Siriz verhoogd tot 1,5 miljoen euro. SGP-voorman Kees van der Staaij is blij met de bijval van VVD en PvdA. 'Wij zetten graag in op betere voorlichting aan onbedoeld zwangeren en aan hulp voor tienermoeders. Deze kwetsbare doelgroep verdient het om goede opvang en begeleiding te krijgen.'

Staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid) bekijkt nog of een ander verzoek uit de Kamer om het Fiom, dat laagdrempelige hulp geeft bij onder meer (on)bedoelde zwangerschap en abortus-nazorg, ook extra geld kan krijgen. Gelijke monniken,gelijke kappen, vinden Linda Voortman (GroenLinks) en Renske Leijten (SP). Siriz werkt vanuit een christelijke invalshoek en het Fiom niet.

Van Rijn beraadt zich nog op dat verzoek, omdat vorig jaar juist is besloten de instelling te korten. Volgens Leijten is destijds geprobeerd de subsidie te behouden maar lukte dat niet omdat gemeenten daar over zouden moeten beslissen. 'Als er dan nu wel geld is voor een andere vergelijkbare stichting schuurt dat.'

Meer over