Meer en grotere rampen door verstedelijking

Een combinatie van verstedelijking en opwarming van de aarde veroorzaakt steeds meer en steeds omvangrijkere rampen in de wereld. Dat is de stellige overtuiging van het Rode Kruis dat vorige week het rampenrapport 2009 naar buiten bracht.

ANP

Uit die rapportage blijkt weliswaar dat 2009 een ‘relatief mild’ rampenjaar was, maar dat de zorgen voor de komende jaren niet minder worden. Zeker niet wat betreft catastrofes als gevolg van klimaatveranderingen. Die zorgen volgens het Rode Kruis voor extremere weertypes en dat vergroot het risico op rampen voor stadsbewoners.

Sloppenwijken


Door de verstedelijking wonen voor het eerst meer mensen in grote steden dan op het platteland, stelt het Rode Kruis: 3,5 miljard stedelingen tegenover 3,4 miljard plattelanders. Van hen wonen 2,6 miljard stedelingen in arme landen en één miljard van hen woont illegaal in sloppenwijken, berekende de hulporganisatie.

Haïti is volgens het Rode Kruis het voorbeeld van wat de armste landen mogelijk staat te wachten. ‘De Haïtiaanse hoofdstad Port au Prince was berekend op 250.000 inwoners, maar telde er op het moment van de aardbeving in januari 2 miljoen, van wie 90 procent in de sloppenwijken woont. Deze inwoners zijn veel kwetsbaarder voor rampen, door de slechte infrastructuur, gebrek aan sanitair, goed drinkwater en door hun onzekere status als sloppenwijkbewoner’, weet Cees Breederveld, algemeen directeur van het Nederlandse Rode Kruis.

Port-au-Prince


Hij denkt dat de armste miljoenensteden in geval van een ramp dezelfde risico's lopen als Port-au-Prince in geval van een ramp. ‘Zelfs zonder rampen ligt de kindersterfte in bijvoorbeeld Kenia zestien keer hoger dan in Australië. En de verstedelijking neemt nog spectaculair toe. Zestig jaar geleden waren er nog maar 75 steden met een miljoen inwoners. Inmiddels zijn dat er bijna 450.’

Breederveld stelt vast dat de klimaatverandering een steeds grotere rol speelt bij rampen: ‘Het aantal catastrofes als gevolg van natuurlijke oorzaken (aardbevingen, stormen en vulkaanuitbarstingen) of als gevolg van epidemieën blijft volgens hem nagenoeg constant, maar het aantal als gevolg van de opwarming van de aarde steeg de afgelopen vijftien jaar met sprongen.’ Klimaatgerelateerde rampen veroorzaken volgens het Wereld Rampen Rapport nu al het leeuwendeel van de slachtoffers.

Een opvangkamp in het voetbalstadion van Port au Prince. Hier verblijven Haïtianen die door de aardbeving hun huis zijn kwijtgeraakt (ANP) Beeld
Een opvangkamp in het voetbalstadion van Port au Prince. Hier verblijven Haïtianen die door de aardbeving hun huis zijn kwijtgeraakt (ANP)
Meer over