Medisch-ethische kwesties worden voor onderhandelaars flinke kluif

Christelijk Nederland heeft het de afgelopen acht jaar niet makkelijk gehad. Het homohuwelijk, de eu thanasiewet, onderzoek met embryo's en foetaal weefsel: Paars regelde in hoog tempo de ethische kwesties die onder het CDA jarenlang waren blijven liggen....

Die tijd is voorbij. Het CDA is weer terug in het centrum van de macht. Vandaag praten CDA, VVD en LPF met informateur Donner over medisch-ethische kwesties. De christen-democraten zijn vastbesloten hun stempel te drukken op het ethische beleid.

De overheid moet strikter op de naleving van de abortus- en euthanasiewet toezien, zal het CDA vandaag dan ook bepleiten. Beide wetten moeten zo snel mogelijk worden geëvalueerd, en zonodig worden aangescherpt.

Voor de partij is het terugdraaien van de wetten geen optie, zoals ChristenUnie en SGP dat voorstaan. Niet alleen omdat dit voor de VVD absoluut niet aan de orde is. Maar ook omdat het CDA zelf in de jaren tachtig aan de wieg stond van de huidige abortus- en euthanasieregelingen.

Het is vooral de voortschrijdende medische technologie waarop het CDA zijn pijlen richt. De mens moet niet te veel willen ingrijpen in de schepping, vinden de christen-democraten. Dus moeten er forse belemmeringen worden opgeworpen voor biotechnologie.

Ook de Embryowet gaat het CDA veel te ver. Vooral deze wet, die morgen in de Eerste Kamer wordt behandeld, is voor het CDA inzet van de onderhandelingen.

De wet maakt het mogelijk om te experimenteren met rest-embryo's die overblijven na een ivf-behandeling. De medische wetenschap verwacht veel van onderzoek met de stamcellen uit de embryo's. Het kan in de toekomst een medicijn opleveren tegen Alzheimer en Parkinson.

Maar het CDA vindt dat ook deze prilste vorm van menselijk leven absolute bescherming behoeft. Er zijn volgens de partij ook andere veelbelovende manieren van onderzoek, waarvoor geen embryo's nodig zijn. Het speciaal klonen van embryo's, zodat daarmee onderzoek kan worden gedaan, is wat het CDA betreft helemaal uit den boze.

Hier manifesteert zich de gapende kloof op het gebied van medische ethiek tussen VVD en CDA. Want het was het VVD-Kamerlid Terpstra die vorig jaar, met steun van D66 en PvdA, de wet wijzigde, waardoor het verbod op klonen van embryo's kan worden opgeheven zodra er een wetenschappelijk doorbraak is.

Onderzoekers hebben in dat geval niet genoeg aan het aantal natuurlijke rest-embryo's, redeneerde de VVD. En als het betekent dat er sneller een remedie voor Alzheimer en Parkinson door wordt gevonden, is het klonen van embryo's gerechtvaardigd. CDA-Kamerlid Ross-van Dorp wilde juist een algeheel verbod op klonen van embryo's.

De LPF denkt een bemiddelende rol te kunnen vervullen. Zij is op het gebied van medisch-ethische aspecten een stuk minder liberaal dan de VVD, aldus fractievoorzitter Mat Herben. 'Pim heeft in een van zijn boeken geschreven dat het gaat om een fundamentele discussie, die je niet aan technocraten moet overlaten.'

Meer over