Media zwijgen over geweld op Timor

De Indonesische bevolking weet vrijwel niets van de onrust in Oost-Timor. De televisie bracht het afgelopen weekeinde nauwelijks nieuws over de aanvallen van pro-Indonesische milities op voorstanders van de onafhankelijkheid....

De vluchtelingenstroom bestaat volgens alle zenders uit zo'n tweehonderdduizend mensen die een veilig heenkomen zoeken omdat Oost-Timor onafhankelijk wordt. Met vrijwel geen woord werd gerept over de klopjacht van de pro-Indonesische milities op voorstanders van de onafhankelijkheid. De staatsomroep TVRI vermeldde in één zin dat militieleden zondag winkels en kantoren van leden van de onafhankelijkheidsbeweging CNRT aanvielen.

Het accent in de berichtgeving lag op de teleurstelling van de Indonesische politici over de uitslag van het referendum. Ook de beschuldiging dat de Verenigde Naties partijdig zijn geweest kreeg veel aandacht. De meeste kranten maakten wat uitvoeriger melding van het geweld, maar ze meldden vooral de aanvallen op de VN en de buitenlandse pers.

Bijna alle zenders lieten politici en deskundigen aan het woord die de onrust toeschrijven aan spontane geweldsuitbarstingen tussen voor- en tegenstanders van de onafhankelijkheid. Minister van Buitenlandse Zaken Ali Alatas en legerleider Wiranto verzekerden dat Indonesië er alles aan doet om de onlusten te beteugelen. Alatas verklaarde dat Indonesië geen VN-troepen in Oost-Timor zal toelaten voordat het Volkscongres in november de uitslag van het referendum bekrachtigt.

Alle tv-stations besteedden aandacht aan de persconferentie van een groep Jakarta-getrouwen onder leiding van de burgemeester van Dili, Domingos Soares. Zij beschuldigden de VN ervan het referendum stevig te hebben beïnvloed ten gunste van de onafhankelijkheidsbeweging en eisten dat de regering en het Volkscongres de uitslag zouden afwijzen. 'Wij eisen dat de Unamet (zoals de VN-missie op Timor heet) verantwoording aflegt voor het Internationale Gerechtshof in Den Haag', brieste Soares. Het gezelschap wil dat het referendum wordt overgedaan - waarbij de VN ditmaal zal moeten samenwerken met Indonesië, Portugal en de betrokken partijen op Timor.

Op de commerciële zender SCTV verweet een politiek commentator Australië munt te willen slaan uit de aanstaande onafhankelijkheid van Oost-Timor. 'Australië is geïnteresseerd in de olievoorraden voor de Timorese kust en denkt dat het bij onafhankelijkheid in een betere positie verkeert om daar aanspraak op te maken', zei hij.

Meer over