‘Meavita zaait paniek over rug klant’

‘Vorig jaar zagen we precies hetzelfde.’..

Van onze verslaggeefsters Karin Sitalsing en Carlijne Vos

amsterdam Ziekenhuizen en patiëntenorganisaties zijn niet onder de indruk van de patiëntenstop die Thuiszorg Groningen en Sensire dit weekeind hebben aangekondigd.

Volgens de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) zaaien de thuiszorgorganisaties ‘paniek over de rug van patiënten heen’. ‘Het is weer juli. Vorig jaar zagen we precies hetzelfde patroon’, aldus adjunct-directeur Atie Schipaanboord.

De twee thuiszorgorganisaties, beide onderdeel van de zorggigant Meavita, kondigden dit weekeinde aan geen nieuwe klanten meer te kunnen aannemen, omdat het budget voor 2008 op is. Meavita probeert deze week met de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een oplossing te vinden. Als dat niet lukt, wil zorgverzekeraar Menzis Meavita via de rechter dwingen zich te houden aan gemaakte afspraken. In de tussentijd koopt Menzis bij andere zorgaanbieders thuiszorg in.

De klantenstop bij Meavita kan forse gevolgen hebben. Alleen al bij Thuiszorg Groningen melden zich wekelijks 250 klanten. Een klantenstop kan ook leiden tot verstopping van ziekenhuizen, omdat patiënten die na een operatie thuiszorg nodig hebben, niet ontslagen kunnen worden. Uit een rondgang blijkt echter dat ziekenhuizen er vooralsnog op vertrouwen dat de nieuwe klanten bij andere thuiszorginstellingen terecht kunnen. Alleen het Slingelandziekenhuis in Doetinchem kondigde dit weekeind al een operatiestop aan.

Volgens de NPCF liggen de problemen bij de instellingen zelf. ‘Maak eerst eens inzichtelijk waar de knelpunten nu precies zitten, alvorens paniek te zaaien via de media’, aldus een woordvoerder.

Volgens de koepelorganisatie Actiz zijn de problemen in de thuiszorg ontstaan doordat stelselmatig te weinig geld beschikbaar wordt gesteld. Meavita ontving in Groningen 95 procent van het budget van vorig jaar. ‘Dat staat haaks op de groeiende vraag naar thuiszorg’, zegt directeur Aad Koster.

Volgens Koster staan de thuiszorgorganisaties met de rug tegen de muur. ‘Zij mogen niet meer zorg leveren dan vooraf besproken is met de zorgverzekeraar.’

Meer over