Maximumsalaris voor top instellingen goede doelen

Directeuren van goede doelen mogen in de toekomst niet meer verdienen dan 140 duizend euro. Dit heeft de Vereniging van Fondsenwervende instellingen (VFI) donderdag besloten....

De regeling geldt alleen voor nieuwe bestuursleden niet voor bestaandecontracten. Goede doelen moeten in het jaarverslag van 2005 eenonderbouwing geven voor de salariëring van de directie.

Het maximum van 140 duizend euro zal in de praktijk weinig consequentieshebben. Bijna alle directeuren van goede doelen zitten eronder. De VFIheeft nog niet besloten hoe het maximum van 140 duizend euro wordtgecontroleerd en gehandhaafd. 'Dat besluiten we medio 2006', zegt directeurGosse Bosma. 'Het moet mogelijk worden dat donateurs de controle doen. Datkan alleen als goede doelen transparant zijn.'

Meer over