Máxima wint van Privé

Prinses Máxima heeft haar rechtszaak gewonnen tegen Privé, dat had gemeld dat ze een kindermeisje had geslagen. Het weekblad moet een rectificatie plaatsen en een schadevergoeding betalen van vijfduizend euro....

Volgens Privé zouden de prins en de prinses drie kindermeisjes indienst hebben gehad en zou een van hen zijn ontslagen na een mep van deprinses te hebben gekregen. Het blad publiceerde het verhaal in juni vorigjaar; geruchten over de tik deden al langer de ronde.

Het incident zou 'zeer recent' hebben plaatsgehad, aldus Privéafgelopen zomer. Sinds november 2004 had het paar echter steeds hetzelfdekindermeisje in dienst. Zij heeft verklaard nooit een klap van de prinseste hebben gehad. Een eerdere nanny zou volgens de omgeving van het paarzijn vertrokken, omdat Máxima zich niet kon vinden in haar aanpak.

De Amsterdamse rechtbank bestempelt het artikel als 'een lichtvaardige,ernstige beschuldiging, die niet kan worden waargemaakt'. Dat Privé erbijhad gezet dat de Rijksvoorlichtingsdienst het voorval ontkent, 'maakt datniet anders'.

De rechtbank schrijft dat de prinses zich niet alles hoeft te latenwelgevallen: 'Een dergelijk publiek figuur zal enige tolerantie hebben tebetrachten naarmate privé-aangelegenheden het karakter van de huiselijkekring overstijgen, hetgeen in ieder geval aan de orde kan zijn indieneiseres zich anders gedraagt dan naar algemene maatschappelijke normenpassend is voor iemand in haar positie. Dat gaat echter niet zover dateiseres zich de onderhavige, ernstige beschuldiging, waarvan bij voorbaatvaststond dat de juistheid niet kan worden aangetoond wegens het beroep vangedaagden op toegezegde anonimiteit van de bron, moet laten welgevallen.'

Privé moet de rectificatie zo snel mogelijk plaatsen, op straffe vaneen dwangsom van 25.000 euro voor elke week dat er onnodig mee wordtgedraald. Het blad moet zich in dat nummer onthouden van commentaar. (ANP)

Meer over