Mats meesterzet

Zou Tomas Ross al aan het script zijn begonnen? Vast wel. Werktitel: Mats meesterzet...

De top van de Nederlandse luchtmacht houdt spoedberaad. De Nederlandse deelname aan de ontwikkeling van de Joint Strike Fighter, het Amerikaanse gevechtsvliegtuig waarop de luchtmacht zijn zinnen heeft gezet, loopt gevaar. Het kabinet is ervoor, maar in de Kamer stribbelen PvdA en D66 tegen. Voorlopig steunt de fractieleider van de PvdA het kabinet, maar hij zou wel eens om electorale redenen een draai kunnen maken.

Weliswaar duurt het nog even voordat de beslissing valt, maar er moet een noodscenario komen voor het geval dat de zaak uit de hand loopt. Een generaal die al vele Haagse stormen heeft doorstaan (Gijs Scholten van Aschat?) wijst erop dat aan het politieke firmament een nieuwe ster is verschenen. Hij stelt voor om een Defensie-ambtenaar vrij te maken, die het vertrouwen van deze getalenteerde nieuwkomer moet proberen te winnen.

Het plan vindt algemene instemming. De secretaris-generaal van Defensie (Johan Leysen?) weet wel iemand die dit karwei kan klaren. Iemand die toevallig ook nog een fervente vliegtuig-spotter is: Mat H. (Paul Groot!).

Deze blijkt geknipt voor zijn taak. Hij wordt de steun en toeverlaat van de nieuwe politicus en weet hem ertoe te bewegen zijn aanvankelijke bezwaren tegen het JSF-project in te slikken.

Maar de luchtmacht is niet de enige speler in dit spel en Mat is niet de enige pion. De Amerikaanse vliegtuigfabrikant (Gene Hackman?) hanteert andere methoden. Hij ziet de PvdA schuiven en wantrouwt Mats voorman. Een gestoorde extremist die de mensheid meent te moeten redden (Theo Maassen?) is snel gevonden.

Negen dagen vóór de verkiezingen worden fatale schoten afgevuurd. Alom heersen verwarring en verbijstering. Maar Mat bewaart zijn kalmte. De verkiezingen worden een triomf voor de nieuwe politieke groepering en hij weet het leiderschap te veroveren. Dan komt de dag waarop de Tweede Kamer over de JSF stemt en hij verklaart: 'Als we deze keuze niet maken, vist Nederland achter het net.' Elders steekt Gijs Scholten (?) tevreden een sigaar op.

Er zijn natuurlijk nog een paar losse eindjes in het verhaal. Waarom kreeg Mats vrouwelijke rivaal ineens een zenuwinzinking? En waarom zette de minister van Buitenlandse Zaken alles op alles om te bereiken dat een Turkse crimineel tot 2011 in de gevangenis zou blijven? Zulke dingen kunnen geen toeval zijn. Maar dat weet Ross als geen ander.

Rest de hamvraag: zal Theo van Gogh bereid zijn om dit script te verfilmen? Vermoedelijk moet de plot dan nog een laatste wending krijgen, waardoor blijkt dat Kok, Melkert en Rosenmöller het allemaal op hun geweten hebben.

Meer over