Materieeltak defensie: cultuur van drugs en diefstal

DEN HAAG - Bij de Defensie Materieel Organisatie (DMO) heerst een cultuur waarin machtsmisbruik, drugshandel, diefstal en het gebruik en doorverkopen van defensiemateriaal voor eigen gewin de gewoonste zaak van de wereld is. Dit blijkt uit interne defensiedocumenten.

Van onze verslaggevers Merijn Rengers en John Schoorl
De Frederikkazerne in Den Haag. © Joost van den Broek/de Volkskrant Beeld
De Frederikkazerne in Den Haag. © Joost van den Broek/de Volkskrant

In de gedetailleerde verklaringen die in het bezit zijn van de Volkskrant staat onder meer beschreven hoe op het hoofdkantoor van DMO, in de Haagse Frederikkazerne, door defensiepersoneel illegale sigaretten, ghb, amfetaminen, anabolen en viagra wordt verkocht.

Levendige handel
Ook bestaat er een levendige handel in defensiegoederen, zoals schoonmaakartikelen, verf, auto-onderdelen, laptops en telefoons. Ten slotte worden dienstauto's en andere legervoertuigen gebruikt voor privéactiviteiten.

DMO is verantwoordelijk voor de aan- en verkoop en het beheer van al het defensiematerieel. Bij de dienst werken meer dan zesduizend burgers en militairen.

Elkaar dekken
De sjoemelcultuur bij DMO wordt volgens de verklaringen in de hand gewerkt doordat hogere militairen en burgerpersoneel van defensie elkaar dekken. Ook is sprake van intimidatiepraktijken, wegkijken en allerhande voordeeltjes die het personeel zich heeft toegekend.
'Open winkel'

Defensie heeft in 2008 en 2009 de Centrale Organisatie Integriteit Defensie (COID) onderzoek laten doen naar de bedrijfscultuur bij DMO. De COID concludeerde dat er bij de materieelafdeling sprake was van een 'open winkel', 'een risicovolle bedrijfsvoering', 'opportunistisch beheer van dienstvervoer' en 'mogelijkheden tot onoorbaar gedrag'. Ook werd een groot wantrouwen tussen personeel en leidinggevenden geconstateerd.

Confrontaties Tweede Kamer
Deze conclusies lekten in november 2010 uit, en leidden tot een confrontatie in de Tweede Kamer. PvdA-Kamerlid Angelien Eijsink wilde opheldering van minister Hillen van Defensie, maar die weigerde het rapport vrij te geven. Hillen stelde in de Kamer dat het ging om een 'incident' en dat alle misstanden waren aangepakt.

Volgens betrokkenen is dat niet het geval. Een van de weinige concrete ingrepen door defensie is het overplaatsen van een klokkenluider.

Jan Kleian, voorzitter van de defensievakbond ACOM, beaamt dat de problemen met integriteit voortduren. De vakbondsman ontvangt nog steeds signalen over de 'onoverzichtelijke huishouding' binnen DMO, het niet ingrijpen bij integriteitsschendingen en onderling wantrouwen op de Frederikskazerne. 'De minister riep maar wat', aldus Kleian.
Het ministerie van Defensie laat weten dat het 'in verband met de privacy' niet op de inhoud van het onderzoek kan ingaan. Wel zijn de aanbevelingen van de COID overgenomen, aldus een woordvoerder.

Meer over