Martin Bosma: 'Ik wil bewijzen dat Hitler een socialist was'

Zijn stelling: extreem-rechts bestaat niet. 'Wat ze extreem-rechts noemen, is gewoon een vorm van socialisme.' PVV-kopstuk Martin Bosma: 'Wij zijn een saaie, Hollandse partij.'..

Door Remco Meijer Martin Sommer en  Foto Guus Dubbelman
Martin Bosma in de Tweede Kamer Beeld anp
Martin Bosma in de Tweede KamerBeeld anp

Martin Bosma (46) drukt de interviewers op het hart: liever geen mededelingen over de veiligheidssituatie van de PVV-fractie in het gebouw van de Tweede Kamer. Aan de muur van zijn kamer hangt een plaatje van zijn idool Jacques de Kadt, ooit zeer rechts in de PvdA - dat kan worden genoteerd. Ernaast een schilderij van de Twin Towers met de tekst 'God bless America'. Plus een Israëlische vlag.

Vierentwintig man sterk is de PVV-fractie inmiddels, gehuisvest op twee riante verdiepingen. Met dien verstande dat er nog altijd opgebeld moet worden voordat de deur met veiligheidsglas door Bosma zelf wordt opengedaan.

Martin Bosma is de tweede man van de Partij voor de Vrijheid. Hij werd de eerste medewerker van Geert Wilders toen die in 2004 als 'groep Wilders' uit de VVD stapte. Wilders zat op een kamertje in de nok van het parlement, Bosma in het muffe bezemhok ernaast.

Hij is begiftigd met een scherpe tong, zo bleek de afgelopen jaren in Kamerdebatten. Met een nog scherpere pen heeft hij nu zijn 'memoires' te boek gesteld, 'want daarmee kun je niet vroeg genoeg beginnen'. In De schijn-élite van de valse munters, een aan De Kadt ontleende titel, lees je dat twintig jaar journalistiek qua soepele schrijfstijl niet aan hem voorbij zijn gegaan. En je leest hoe het zo gekomen is met die PVV.

Geletterden, oude vrienden of voormalige collega-journalisten krabben zich over mijn keuze wel eens achter de oren. Je was zo'n aardige jongen, je kon zo goed leren. Nu geef je je af met die verschrikkelijke Wilders en die tokkiepopulisten op extreem rechtse en xenofobe basis - om maar een paar kwalificaties uit de kolommen van de kwaliteitspers te noemen.(Citaat uit De schijn-élite.)

Hoe kwam u bij Wilders terecht?

'U bedoelt: waar ging het mis? Ik maakte me al langer zorgen over de islam, had in Amerika gewoond en erover gelezen. Ik zag tal van incidenten. Natuurlijk was 11 september 2001 het grootste. Die twee torens waren weliswaar spuuglelijk, maar toch een baken in New York. Ik werkte een tijdje bij CNN-business news, toen moest ik daar vaak heen, even een quootje halen. Toen die gebouwen weg waren, hakte dat er wel in'

undefined

Was de moord op Theo van Gogh een defining moment?

'Ja, ik dacht: nu moet ik iets doen. Ten tijde van Fortuyn, met wie ik sympathiseerde, had ik mijn beurt voorbij laten gaan. Achteraf een enorm geluk, want de letters LPF had ik niet op mijn cv'tje willen hebben. Toen vlak daarna Geert van start ging, dacht ik: deze kans moet niet worden verbruid. Het klikte van meet af aan tussen ons.'

Jesaja 5:20: 'Wee hen die het kwade goed noemen en het goede kwaad, die van het duister licht maken en van licht duisternis, van bitter zoet en van zoet bitter.' (Citaat uit De schijn-élite.)
Kernpunt van uw boek is: links en rechts zijn van plaats verwisseld.

'Ja. Wat ooit links was, is nu rechts geworden en omgekeerd. Het is allemaal erg onoverzichtelijk. Klassieke linkse thema's als opkomen voor vrouwen of homo's komen nu op de tweede plaats. De negatieve kanten van de islam worden door de linkse goedmens met enthousiasme ontvangen of verdonkeremaand. Dat wringt.'

Waar precies ontfermt links zich over de islam? U schrijft dat rood groen is geworden en dan is de islam bedoeld.

'Zo zeg ik het niet. De linksen zijn van rood naar groen gegaan. Eerst vergoelijken ze het communisme, nu de islam. Dat vind ik schokkend. Ze hebben niets geleerd. Het begin van het boek ligt bij de uitspraak van oud-minister Guusje ter Horst van Binnenlandse Zaken, vorige zomer, dat er een opstand van de intellectuele elite moest komen. Ik dacht: die opstand is al veertig jaar aan de gang, met alle gevolgen van dien.

'Ten tweede werden wij in een week tijd door vier mensen met nazi's vergeleken, alle vier met een communistische achtergrond. Toeval of overeenkomst, vroeg ik mij af. Toen ben ik gaan schrijven en mij verdiepen.'

In het boek wilt u ook bewijzen dat Hitler een socialist was.

'Ja.'

Waarvoor is dat nodig?

'Bij links kom je heel veel de gedachte tegen: wij zijn goed want wij zijn niet rechts. Rechts is Hitler. Ik hoor al dertig jaar dat extreem-rechts in opkomst is. Mijn stelling is dat extreem-rechts helemaal niet bestaat. Wat ze extreem-rechts noemen, is gewoon een vorm van socialisme: nationaal-socialisme.'

Hitler is in het dagelijkse verkeer het absolute kwaad.

'Ja, en daarmee worden wij dan vergeleken.'

U kaatst de bal terug naar links.

'Helemaal niet. Ik ga niet lekker hullie vergelijken met Hitler. Ik wil ook helemaal niet zeggen dat het nationaal-socialisme op de PvdA lijkt. Ik heb alleen willen bewijzen dat het nationaal-socialisme een vorm van socialisme en daarmee een linkse stroming is. De term extreem-rechts werd vóór de jaren zestig helemaal niet gebruikt. Lees Van Randwijk of Presser maar. Dat is pas later gekomen. De generatie van '68 heeft geroepen dat Hitler rechts was en daarmee heel rechts in diskrediet gebracht.'

De vijandige overname van de PvdA door Nieuw Links kent ook verliezers. Dat zijn de traditionele sociaal-democraten, mensen die niets moeten hebben van de verworvenheden van de jaren zestig. (Citaat uit De schijn-élite.)

Uw boek positioneert de PVV in de traditie van de PvdA van Drees. En die van Drees junior en zijn PvdA-afsplitsing, DS'70. Zij stonden beiden kritisch tegenover immigratie en bepleitten remigratie.

'Ik wil vader en zoon Drees niet annexeren. Ik wil ook niet zeggen dat zij voorlopers zijn. Wel werp ik de vraag op: wie zijn hier nu eigenlijk de extremisten? Er wordt altijd gedaan alsof wij 'afwijkelingen' zijn en er marginale ideeën op nahouden. Dat zijn we niet, veel van onze ideeën worden voluit in de samenleving gesteund. Veel van die opvattingen bestonden allang, bijvoorbeeld bij de oude Drees. Ze zijn naar de periferie gedrukt, terwijl ze reçu zouden moeten zijn.

'Als je kijkt naar de ideeën zijn wij een saaie, burgerlijke, Hollandse partij. We zijn cultureel conservatief, we staan kritisch tegenover de islam en de massa-immigratie, we zijn voor veiligheid, we willen de verzorgingsstaat handhaven. Dat lijkt me allemaal mainstream. Soms is de manier waarop we aan de weg timmeren misschien een tikje controversieel.'

Beslist niet saai is uw afwijkende standpunt over een miljoen moslims in Nederland.

'Afwijkend? Van de consensus, ja.'

En die uitspraak van Wilders dan, dat vanuit Europa miljoenen moslims terug moeten?

'Criminelen met dubbele paspoorten moeten terug, ja. Dat staat in ons programma, dat ligt op tafel in de formatie. Over heel Europa zijn dat miljoenen mensen. De vraag is nog even of wij in heel Europa aan de macht komen. Het antwoord daarop is nee, als ik zomaar een voorspelling mag doen.'

Wat is het toekomstperspectief voor Nederland?

'Het spant erom welke kant het uitgaat. De beroemde islamoloog Bernard Lewis voorspelt de islamisering van Europa aan het einde van de eeuw. Als ik mijn geld ergens op moet zetten, is dat het meest waarschijnlijk. Sneller kan ook.'

De islamisering van Europa, leg dat eens uit.

'Waarvoor ik bang ben, is dat in grote delen van Nederland de sharia of de sharia light gaat gelden'

Dat gelooft toch niemand.

'Als je een beetje om je heen kijkt in Europa, dan zie je dat in Stockholm alle kinderen halal moeten eten op school. Dat in het achttiende arrondissement in Parijs op vrijdag de straten worden afgesloten. Dat er in Frankrijk 718 zones zijn waar de politie niet of nauwelijks meer komt. Dat overal hulpdiensten worden aangevallen; dat het steeds ongezonder wordt om negatieve dingen over de islam te zeggen, dat je dat als opinieleider op je bordje kan krijgen; dat het in het Zuiderpark al een stuk moeilijker wordt om je hond uit te laten, want dat wekt de toorn van de mohammedanen; dat je in de bioscoop hier in het centrum van Den Haag op het Suikerfeest geen autochtone vrouwen moet laten werken, want die gaan een vervelende avond tegemoet, et cetera.'

Waarom houdt u het dan nog uit in uw woonplaats 'Islamsterdam', zoals u de stad noemt, liggend in de Randstad waarin u een toekomstige 'Gazastrook' ziet?

'Omdat wij, zoals ik schrijf, zendelingen zijn. Wij zien een fundamenteel probleem en willen daar iets tegenover stellen. Dat is onze historische plicht. Wij brengen het idealisme terug in de politiek.'

Ook was het van belang de taal te beheersen, om zo de discussie te kunnen domineren. Als mensen een bepaald vocabulaire gebruikten, zouden ze ook op die manier denken. Daarmee werd taal een frontlijn. (Citaat uit De schijn-élite.)
Ook was het van belang de taal te beheersen, om zo de discussie te kunnen domineren. Als mensen een bepaald vocabulaire gebruikten, zouden ze ook op die manier denken. Daarmee werd taal een frontlijn. (Citaat uit De schijn-élite.)

Wie heeft het woord kopvoddentax bedacht? U?

'Dat weet niemand meer. Het was er opeens.'

undefined

Wat ging eraan vooraf?

'Er is een speech verzonnen zoals we dat altijd doen. Daar is dat woord in terechtgekomen en het is een hartstikke goed woord.

'Wij zijn tegen hoofddoekjes. Die zien wij als een islamitische zegepraal, ze zijn heel erg in your face. Daar wilden we iets tegen doen, bijvoorbeeld een belasting op heffen.'

Waarom zo hard?

'Omdat het een harde zaak is. Je wilt je punt maken. Daar gebruik je dan een hard begrip voor.'

undefined

Het is een heel naar woord.

'Nee, het is een prima en zeer terecht woord. Het zegt dat wij geen zoete broodjes bakken.'

Precies hierom zult u nooit reçu worden.

'Het gelijk zal naar ons toekomen. Eenderde van de mensen vindt nu al dat de islam een politieke ideologie is. Dat is alleen maar omdat wij iets anders vertellen dan de verhullende consensus. Veel mensen hunkeren naar een helder verhaal. Dat geven wij.'

Zit de PVV zichzelf niet in de weg met dat harde idioom?

'In het gebouw hiertegenover wordt nu gewerkt aan de formatie van een nieuw kabinet. Wie had dat zes jaar geleden gedacht, dat wij gewoon meepraten over kabinetsbeleid? Dat veel van de dingen die Geert en ik tweehoogachter in dat stinkende zaaltje hebben verzonnen, worden uitgevoerd? Dat geeft toch aan dat we niet helemaal op de verkeerde weg zijn?'

Wordt Nederland langzaamaan te klein voor de PVV van Wilders?

'Nee. Maar er schuilen wel twee zielen in ons lichaam. We zijn politici, met een mening over de A73 en het landbouwbeleid. En we willen het islamverhaal vertellen, internationaal. Daarmee timmert Geert al een paar jaar aan de weg en dat neemt een grote vlucht.'

Is die internationalisering nodig omdat de PVV geen partij is en zich als beweging moet vormen?

'Nee, het is iets van Geert zelf. En de PVV is wél een partij, want we staan ingeschreven bij de Kiesraad.'

U bent geen partij met leden en een congres.

'Een ledenstructuur is een faalfactor bij het opbouwen van je organisatie.'

U steunt Hero Brinkman niet?

'Nee, en met argumenten, daarom zal hij ook binnen onze fractie blijven. Ik las een verhaal over kunstenaars die tegen ons in verzet wilden komen. Die hebben geprobeerd lid te worden, om van binnenuit de boel over te nemen. Ze kwamen erachter dat we geen leden hebben, dus daar waren ze snel klaar mee. En wij ook.

'De Fortuyn-revolte is ten dele te verklaren uit de ledenstructuur van de partijen. De PvdA was gedoodverfd het verhaal uit de oude wijken naar zich toe te trekken. Maar de partij pikte de signalen niet op. Mensen die het oneens waren, kregen geen poot aan de grond. Een ledenstructuur wordt altijd een bureaucratie.'

Wat is ervoor in de plaats gekomen?

'Internet. Dat geeft je de mogelijkheid ongefilterd te communiceren met de mensen in het land. Via de omroep of de krant krijgen ze eerst vier keer het woord extreem-rechts te verduren. We kunnen via e-mail contact onderhouden, we creëren databases van mensen die het met ons eens zijn. Dat heeft ons op een ongelooflijke manier bevrijd. Zonder internet hadden wij nooit bestaan.'

U werkte in Amerika ooit voor Clinton. Was die niet links?

'Ik woonde in New York. Toen kwam de democratische partijconventie daarnaartoe. Dat wilde ik wel eens meemaken, achter de schermen, zo'n uiterst professionele campagne. Heel leerzaam.'

Zit er in u een linkse spijtoptant?

'Deep down natuurlijk wel. We zijn allemaal verjaagd, dat is het verhaal. Weggejaagd uit links. De Kadt zat voor de PvdA in de Kamer en is eruit gestapt omdat die partij met Nieuw Links in verkeerd vaarwater kwam.'

Bent u daar boos over?

'Het is een vaststelling. Ik wil het links niet betaald zetten of zo.'

Nee? U wilt gewoon uitleggen hoe het zit

'Ja. Vandaar dit boek.'

MARTIN BOSMA DE SCHIJN-ÉLITE VAN DE VALSE MUNTERS.Bert Bakker; 374 pagina's; euro 19,95.ISBN 978 90 351 3604 5

Het boek wordt woensdag gepresenteerd in de Oude Zaal van de Tweede Kamer, in aanwezigheid van onder anderen Jeroen Dijsselbloem (PvdA), Hans Jansen (arabist) en Geert Wilders (PVV).

CV - Martin Bosma

1964
Geboren 16 juli in Wormer

1976 -1985
Middelbare school in Zaandijk, Krommenie en Amsterdam

1981 -1990
Journalist bij De Zaanlander

1985 -1990
Politieke wetenschappen, UvA

1990 -1992
Master's degree, sociologie, New York

1992 -1995
Journalist in New York

1995 -2004
Journalist in Nederland

2004 -2006
Politiek secretaris Groep Wilders

2006 -heden
Kamerlid Partij voor de Vrijheid

Meer over