MARKT

Het is druk op de zwarte-diskette-markt. Mannen in windjacks - de meeste met gebreide Eminem-mutsjes op hun hoofd - staan met hun sporttassen en vuilniszakken vol gewraakte diskettes tussen de pijlers onder een donkere spoorbrug....

Het gaat snel met diskettes. De verveling vooral. Gisteren hadden wehier nog een paar hele leuke gescoord, vandaag willen we ze alweer ruilen.'Pssst!', roept iemand. Hij houdt een diskette omhoog waarop in hanepotigevilstiftletters 'Theemsweg' staat gekliederd. Er wordt minachtend gesnoven.Oud nieuws. Zelfs de straatstenen halen hun schouders op. Wie niet goedoplet, zou de sfeer hier onder de spoorbrug als grimmig ervaren. Maar datis niet zo. Het is tandeloos grimmig. Nederlands grimmig. Nog net nietgezellig, maar het zit er niet ver naast.

Gisteren waren we nog het nieuwsgierigst naar de diskette metwebcam-beelden uit een studentenhuis. Meisjes, dachten we. Douchendestudentes. Maar het was echt helemaal niks. De meisjes zaten gewoon testuderen. Eindeloos lang. Soms gingen ze koffiezetten: een beetje zieligmet zo'n ouderwetse ketel waarmee ze het hete water op de met koffiegevulde filter goten. Daarna keken ze naar de VARA en moesten dan heel erglachen. Maar het klonk nogal geforceerd, alsof ze zich er maar al te goedvan bewust waren dat er een webcam in hun boekenkast stond. Doorgestokenkaart.

'Pssst!' Een donkere jongen met een zonnebril en een mutsje tot opzijn wenkbrauwen. Vroedvrouwen, staat er op de diskette die hij best wilruilen met het nagebouwde studentenhuis.

'Is die wel geil?', vragen we. Maar het gaat over (onherkenbaargemaakte) vroedvrouwen die uit de school klappen over iets dat iedereen meteen beetje verstand allang wist: waarom de zuigelingensterfte in Nederlandhet hoogst is van de hele westerse wereld. Er worden ons gruwelijke beeldenvan een thuisbevalling beloofd, maar daar zitten we echt niet op tewachten. Waarschijnlijk toch in scène gezet.

Daarom ruilen we de diskette van gisteren, waarop Belgische politiciNederlandse politici voor 'stijfburgerlijk' uitmaken, tegen een diskettewaarop Belgische politici die uitspraken alweer betreuren. We nemen er ooknog een diskette bij waarop een Nederlandse politicus net doet of hij omdie uitspraken moet lachen. Maar dan zo geforceerd dat je meteen ziet dathet niet echt is.

Hoeren in het spelershotel lijkt op het eerste gezicht leuk, want hetspeelt in Denemarken, en Denemarken is altijd geil, maar de onherkenbaargemaakte trainer herkennen we meteen aan zijn stem. 'Het is allemaal deschuld van die hoeren', zegt hij. We nemen er ook nog een diskette bijwaarop je nu al, via tientallen webcams, het zwembad kan zien van het hotelwaar de spelers straks in Duitsland logeren. Pas na eventuele uitschakelingzullen de beelden worden vrijgegeven, maar het is, gek genoeg, toch pikant,zo'n leeg zwembad: omdat je helemaal zelf kunt invullen welke geiligheidzich daar allemaal gaat afspelen tussen 9 juni en 9 juli 2006.

Dan is er opeens paniek. 'Politie! Politie!' roept iemand. Haastigrapen de zwarthandelaren hun boeltje bijeen. Er klinkt spannendeachtervolgingsmuziek.

Maar het is weer niet echt. Een bestelbusje komt met piepende remmentot stilstand onder de spoorbrug. 'Politie!', sist iemand wanneer KlaasWilting uitstapt. De man achter hem herkennen wij als Peter R. de Vries.

Van alle zwarthandelaren in diskettes met geile details blijft 41procent staan. De overige 59 procent slaat op de vlucht.

Meer over