Marinechef praat met commandanten over wangedrag

De hoogste baas van de marine, commandant der Zeestrijdkrachten vice-admiraal Kelder, heeft maandag een eerste gesprek gehad met zijn commandanten over berichten over wangedrag bij de marine....

ANP

Alle commandanten van schepen, walinrichtingen, kazernes en squadrons worden de komende dagen ontboden voor gesprekken op de Admiraliteit in Den Helder. In die sessies wordt besproken hoe de sociale controle en de omgangsvormen verbeterd kunnen worden. De marine wil dat de commandanten ideeën voorleggen aan hun bemanning en het debat erover later terugkoppelen met de leiding van de marine.

De marine is ernstig in verlegenheid gebracht door berichten over wangedrag op schepen van de marine. Op het fregat Tjerk Hiddes zou sprake zijn geweest van aanranding en verkrachting, drankmisbruik en drugsgebruik. Een commissie van drie onder leiding van de commissaris van de Koningin in Utrecht, Boele Staal, doet inmiddels onderzoek naar het wangedrag.

Meer over