Marine VS zet commandant vliegdekschip aan kant na noodkreet over corona-aanpak op schip

De Amerikaanse marinecommandant die de alarmbel luidde omdat zijn nucleaire vliegdekschip kampte met zeker honderd coronagevallen, is donderdag uit zijn functie ontheven. Volgens marineminister Thomas Modly toonde de kapitein ‘slecht beoordelingsvermogen’ door zijn noodkreet aan twintig tot dertig collega’s te mailen.

Michael Persson
Kapitein Brett Crozier. Beeld via REUTERS
Kapitein Brett Crozier.Beeld via REUTERS

Kapitein Brett Crozier van de USS Theodore Roosevelt vroeg zondag om hulp, omdat er veel zieken aan boord waren en er voor de 4.800 bemanningsleden geen ruimte was om afstand te bewaren. Hij wilde 90 procent van de opvarenden evacueren en in quarantaine plaatsen op het eiland Guam, terwijl zijn schip daar aan de kade zou worden gedesinfecteerd.

‘Besluitvaardigheid is vereist’, schreef hij aan verschillende officieren. ‘Het is geen oorlog. Marinemensen hoeven niet dood te gaan. Als we nu niet handelen, falen we in onze zorg voor ons meest waardevolle bezit – onze mensen.’

De brief lekte uit naar de San Francisco Chronicle, waarna de marinetop woensdag besloot een groot deel van de opvarenden inderdaad te evacueren. Maar Washington was not amused. Interim-minister Modly vond dat Crozier had kunnen aankloppen bij zijn meerdere, die op hetzelfde schip meevoer.

‘Hij sloeg onnodig alarm. Dat ondermijnt onze inspanningen in de bevelketen om dit probleem te adresseren. Het veroorzaakt paniek, en creëert de perceptie dat de marine verzaakt en dat de regering verzaakt, en dat is gewoon niet waar.’ Het is niet duidelijk of Crozier eerder bij zijn meerderen nul op het rekest heeft gekregen, en daarom een wanhoopsmailtje stuurde.

De website NavyTimes liet donderdag een moeder van een opvarende aan het woord die de kapitein prees. ‘Hij heeft zijn eigen carrière geriskeerd. Hij is opgestaan voor het voetvolk. Daar zijn er niet veel van. Ik ben er kapot van.’

Kritiek op regering

Crozier is de zoveelste overheidsdienaar die in ongenade valt omdat hij een probleem aankaart dat de regering liever ongenoemd wil laten. Kritiek wordt door de regering-Trump vaak gezien als gebrek aan loyaliteit, en gebrek aan loyaliteit wordt vaak gelijkgesteld aan verraad. De lijst ministers, Witte-Huismedewerkers, ambtenaren, diplomaten, inlichtingenmedewerkers en klokkenluiders die daarvan het slachtoffer zijn geworden is lang.

Dat de vergelding nu een marineofficier treft is extra wrang, omdat president Trump dit najaar juist de wegens oorlogsmisdaden veroordeelde marineman Ed Gallagher gratie verleende en in ere herstelde en zo lijnrecht inging tegen de procedures en ethische mores van het krijgsonderdeel. Toen toenmalig marineminister Richard Spencer zich verweerde tegen de bemoeienis van Trump, werd hij ontslagen.

‘De president heeft geen idee wat het betekent om militair te zijn, om ethisch te vechten of te worden geleid door een eenduidige set regels en gebruiken’, schreef oud-marinier Spencer daarna in een analyse.

Trump benoemde de accountant Modly als interim-opvolger van Spencer. Modly zei donderdag dat het besluit om kapitein Crozier uit zijn functie te ontheffen is genomen zonder tussenkomst van het Witte Huis. Modly zei dat hij het wel had voorgelegd aan defensieminister Mark Esper, die zijn fiat had gegeven.

Overigens heeft de marine ook elders nog geen heldendaden verricht tijdens de coronacrisis. De twee hospitaalschepen die deze week aanmeerden aan kades van Los Angeles en New York hebben respectievelijk pas vijftien en drie patiënten aan boord genomen – terwijl ze elk duizend bedden hebben. Het was de bedoeling dat die bedden zouden worden gevuld met niet-coronapatiënten. Volgens furieuze artsen bij de overvolle ziekenhuizen in de twee steden zijn de regels en screenings zodanig dat het heel moeilijk is om patiënten aan boord te krijgen.

6,6 miljoen Amerikanen vragen in één week een uitkering aan
De werkloosheid neemt enorm toe in de VS als gevolg van de coronacrisis. Vorige week hebben 6,6 miljoen werknemers een werkloosheidsuitkering aangevraagd, een record. Dit is het dubbele van het aantal van vorige week, toen 3,3 miljoen werknemers aanklopten bij de overheid.

Meer over