Mannen zijn gelukkiger dan vrouwen, zeggen ze

Mannen zijn gelukkiger dan vrouwen. Van de Nederlandse mannen noemt 75 procent zich 'een beetje tot erg gelukkig', tegenover 66 procent van de vrouwen....

Dit blijkt uit een onderzoek van het NIPO onder 1200 Nederlanders, in opdracht van de Volkskrant.

Het grotere geluk van mannen is opvallend, gezien alle verhalen over de 'feminisering' van de samenleving. Vrouwen zeggen veel vaker dan mannen dat zij tussen geluk en ongeluk zitten: 24 tegen 16 procent. De NIPO-enquête geeft geen uitsluitsel over de achtergronden hiervan. Wel hebben vrouwen aanzienlijk meer moeite met de toegenomen onveiligheid op straat, zo blijkt uit de enquête.

Ook veronderstellen sociologen dat twijfel en onzekerheid een belangrijke bron van modern ongeluk zijn. Naast alle winst heeft de emancipatie van de vrouw veel onzekerheid met zich meegebracht.

Ook het relatief lage geluk van jongeren lijkt hier op te wijzen. Zij hebben immers het meeste te lijden van de overvloedige keuzemogelijkheden van de moderne samenleving. Als de belangrijkste keuzen eenmaal gemaakt zijn - eerste baan, eerste huwelijk, eerste kind - schiet het geluk omhoog, om bij de 35-plussers weer langzaam af te nemen.

Onder 55-plussers noemen meer mensen zich 'een beetje tot erg ongelukkig', waarschijnlijk door ziekte of verlies van de partner.

Gezondheid is de belangrijkste pijler voor geluk, zo blijkt uit de enquête. Daarna volgt de liefde, een fenomeen dat voor alle leeftijdsgroepen even belangrijk is. Jongeren en 65-plussers hebben het meest te kampen met tegenslag in de liefde.

Ook veiligheid en vrijheid zijn belangrijke voorwaarden voor geluk. In het publieke debat worden zij vaak tegenover elkaar gezet. De onveiligheid op straat zou een gevolg zijn van de sterk toegenomen vrijheid.

Als zij voor de keuze gesteld worden, kiezen mannen voor vrijheid (52 procent) en vrouwen voor veiligheid (63 procent). De hang naar veiligheid is het grootst bij ouderen, lager opgeleiden en gelovigen.

Geld is minder belangrijk dan immateriële factoren als gezondheid, liefde, veiligheid en vrijheid. Jongeren tot 34 jaar hechten minder belang aan een goed inkomen, terwijl de babyboomers (35-54 jaar) zich juist het meest materialistisch tonen.

Bij de keuze tussen 'een prijs van een miljoen' en 'een ontmoeting met de liefde van je leven', kiest 34 procent van de jongeren voor het grote geld.

De groep van 25 tot 34 hecht meer aan liefde (21 procent), terwijl de babyboomers weer meer voor het geld gaan (32 procent).

Niet echt verrassend: mannen kiezen vaker voor het winnen van een miljoen dan vrouwen, 34 tegen 24 procent.

Meer over