Mannen domineren de WAO

'De feminisering van de WAO' stond er met koeienletters in de Volkskrant (Reflex, 10 maart). Het klinkt bijna alsof het een ontwikkeling betreft waar vrouwen trots op mogen zijn....

In werkelijkheid bevestigt het artikel van Wim Groot en Henriëtte Maassen van den Brink alle vooroordelen tegen vrouwen en de WAO zonder degelijke onderbouwing.

Zo wordt er gerefereerd aan een hoger WAO-risico van vrouwen na de geboorte van een eerste kind. Overigens is ook de sterftekans hoger rondom een zwangerschap en geboorte, maar dat terzijde.

Wordt er ook gekeken naar de kans op WAO-instroom van mannen na de geboorte van een eerste kind? De WAO als 'hypotheek-ziekte' wordt in herinnering gebracht. Hoeveel mannen met een hypotheek zitten er eigenlijk 'noodgedwongen' in de WAO? Enzovoorts.

Als ik wat feiten uit het artikel op een rijtje zet krijg ik een heel ander beeld van de WAO. Vrouwen maken de laatste paar jaar 60 procent uit van de nieuwe WAO-instroom. Ze stromen bovendien minder uit aangezien het WAO-saldo voor mannen negatief en voor vrouwen positief is. Dat is opvallend omdat er tot voor kort meer mannen instroomden en vrouwen een kleiner deel van de arbeidsmarkt uitmaken.

Vrouwen hebben daarnaast vaak een deeltijdbaan en dan ook nog meestal een lagere en uitvoerende, dus minder goed betaalde functie. Op basis van deze gegevens kan het toch niet anders zijn dan dat mannen in de WAO veruit in de meerderheid zijn en dat zeker 75 procent van het totaal aan WAO-uitkeringen naar mannen wordt overgemaakt?

Is dat dan niet het echte WAO-probleem? Met de WAO-uitkering van een man kan de uitkering van minstens drie vrouwelijke (deeltijd) WAO'ers worden betaald.

Natuurlijk is het goed om aandacht te vragen voor de doorgaans zware combinatie van werk en gezin, de slechte arbeidsomstandigheden in de zorgsector en de hoge werkdruk in het onderwijs etc.

Maar zullen we die aandacht voortaan niet onder de noemer WAO laten vallen? Ik ben het zat om steeds maar weer indirect als het zwakke geslacht te worden afgeschilderd!

Meer over