Mama is jarig

In Mama is jarig staat een volslagen hulpeloze man centraal die, op weg naar zijn jarige moeder, letterlijk en figuurlijk in vele sloten belandt....

Het theater van Zegveld en kompanen is een cartoonesk spel metprojecties, ingenieuze animaties en theatertrucs. Samen mettegenspeler Chris Bolczek, jongleert Zegveld met het befaamdewitte laken dat aan een lijn dwars over het toneel wordt bewogen.De meest simpele en opzichtige manier om mensen en materialen open af te changeren. Zegveld laat de jonge kijkers graagmeegenieten door te tonen hoe illusies worden gemaakt en weerworden afgebroken.

De nostalgie van vervlogen tijden is ruimschoots aanwezig indeze roadshow. Een sukkelige meneer (Chris Bolczek) wil opverjaarsvisite bij zijn moeder. Tijdens de vele omzwervingen enbijna-rampen vervalt hij in dagdromen over hoe het vroeger thuiswas.

Onder de `toen was geluk nog heel gewoon`-atmosfeer rommeltechter steeds de dreigende ontregeling. Tegenover de dromerigheidvan Bolczek plaatst Zegveld, die alle andere rollen speelt, dehem goed toe te vertrouwen grimmige, bazige en opportunistischeagenten, autoverkopers en chirurgen.

Zo`n beetje halverwege de voorstelling wil Zegveld de boelafblazen. De hoofdpersoon is met zijn auto tegen een boomgereden. Met z`n allen kijken naar iemand die dood is - dat doetde kijker maar bij de televisie of z`n spelcomputer. Zegveldbreekt daarmee door het tot dan toe vrij gesloten spel heen omcommentaar te leveren op de sensatiezucht van zijn publiek.Sensatie en dood staan immers lijnrecht tegenover dat watschuilgaat achter het onvermogen van de hoofdpersoon; dat tedereverlangen naar huis, naar de moederlijke geborgenheid. Gelukkigoverleeft de man het ongeluk en bereikt hij toch zijn einddoel.

Ook de voorstelling komt er schokkend en wel, hoewel de balanstussen inhoud en vorm soms wankelt wanneer de enthousiastebedenker Zegveld het wint van de verteller Zegveld.

Meer over