'Malta trad terecht op tegen illegalen'

Maltese militairen zijn begin dit jaar terecht met geweld opgetreden tegen illegaal op het eiland verblijvende immigranten die trachtten uit te breken uit een kazerne in het zuidelijke stadje Safi....

Dat staat in een onderzoeksrapport van de regering datmaandagavond werd gepubliceerd.

Op 13 januari togen honderd immigranten naar het voetbalveldbij de kazerne terwijl ze spandoeken droegen met de tekst:'Vrijheid - wij zijn geen criminelen'. Er ontstondenschermutselingen toen militairen de immigranten terug de kazernein wilden drijven.

Daarbij raakten 27 immigranten - de meesten waren afkomstiguit Sudan, Congo en Somalië - en drie militairen gewond.Volgens sommige berichten had een aantal immigrantenprovisorische wapens als stokken, messen en schroevendraaiers enflessenhalzen bij zich.

Het onderzoeksrapport, dat is opgesteld door oud-rechterFranco Depasquale, concludeert dat de militairen strikt genomenjuist hebben gehandeld. Het protest was geweldloos noch legaal.De immigranten bevonden zich op een plek waar ze niet mochtenzijn.

Niettemin heeft zeker één soldaat zich schuldig gemaakt aanbuitensporig geweld door in te slaan op een actievoerder die aldoor andere militairen tegen de grond was gewerkt. Daarbij raaktedeze ernstig gewond. Het rapport beveelt aan dat het leger dezezaak opnieuw onderzoekt.

Malta heeft het moeilijk met asielzoekers die vanuitNoord-Afrika op het eiland terechtkomen. Minister vanBinnenlandse Zaken Tonio Borg is van mening dat het eiland teklein is om een stroom immigranten op te vangen. Daarin wordt hijgesteund door een overgrote meerderheid van de bevolking.

Het afgelopen jaar hebben zich herhaaldelijk racistischeincidenten voorgedaan, waarbij voornamelijk Noord-Afrikanenwerden aangevallen.

Meer over