Machteloos

Als vader van twee dochters, en zeker niet alleen in die hoedanigheid, word ik kotsmisselijk van de zoveelste, bijna paginabrede en weinig aan de verbeelding over latende foto bij het zoveelste artikel over vrouwenbesnijdenis (de Volkskrant, 9 maart)....

Datzelfde geldt voor bijdragen als die van medisch andragoog Willie Scharwter (Forum, 9 maart) die kritiek uit op Ayaan Hirsi Ali's pleidooi voor stelselmatige medische controle van meisjes uit risicolanden (sic!) en daarbij doorschiet in prietpraat als dat 'het door Hirsi Ali bepleite paternalistisch denken' haaks staat 'op het hier ontwikkelde participatiemodel'. Als de hulpverlener dat onderzoek uitvoert zonder toestemming van de ouders 'en zijn eigen participatiemodel verloochent, komt hij in conflict met de wet', zo lees ik. Wel communiceren volgens het participatiemodel leidt tot weigering van de ouders, zo vreest Scharwter. Zij de pijn, wij de modellen. We zullen het nooit leren.

Meer over