Macedonië afgewezen als kandidaat-lid EU

Frankrijk heeft maandag een nieuwe uitbreidingsronde van de Europese Unie vertraagd. Op aandrang van Parijs besloten de EU-ministers van Buitenlandse Zaken de voormalige Joegoslavische deelrepubliek Macedonië nog niet de status van kandidaat-lid van de EU te geven....

Normaal volgen de EU-landen het advies van de EuropeseCommissie, die er ditmaal voor pleitte Macedonië kandidaat-lidte maken als beloning voor de vorderingen die het land deafgelopen jaren heeft gemaakt. Maar vooral Frankrijk voelde daarniets voor.

'Dat zou een positief signaal zijn voor Macedonië, maartegelijk een signaal zijn aan de Europese publieke opinie dat wijaan een nieuwe ronde uitbreidingen beginnen', zei de Franseminister van Buitenlandse Zaken Douste-Blazy.

De kwestie wordt nu doorgeschoven naar de top van de Europeseleiders aan het eind van deze week, maar het is zeer de vraag ofdie Macedonië er wel bij willen hebben. Sinds het 'nee' in deFranse en Nederlandse referenda zijn de lidstaten heelvoorzichtig geworden inzake verdere uitbreiding.

Volgens Douste-Blazy is het logisch de kwestie voorlopig telaten rusten, zolang de periode van bezinning die de EU-leidersafkondigden na het fiasco van de referenda niet is afgerond. Datzou betekenen dat Macedonië zeker tot juni volgend jaar moetwachten.

Minister Bot van Buitenlandse Zaken erkende dat er 'dooriedereen flink op de rem wordt getrapt'. Alleen de buurlanden vanMacedonië zijn volgens hem voor snelle toetreding. Macedoniëmag van Bot kandidaat-lid worden, maar dat betekent niet dat detoetredingsonderhandelingen meteen beginnen. Dat kan alleen alshet land voldoet aan heel specifieke eisen. Bot: 'Het moet heelduidelijk zijn dat de politieke voorwaarden echt wordennageleefd.'

Meer over