Maastricht valt door Chirac af voor Eurotop

EU-voorzitter Nederland is gezwicht voor de aandrang van de Franse president Chirac om de ingelaste topbijeenkomst van 23 mei niet in Maastricht te houden....

Van onze verslaggever

Ewoud Nysingh

DEN HAAG

De top wordt nu in Noordwijk gehouden, bevestigde minister Van Mierlo van Buitenlandse Zaken vrijdag. De nieuwe Britse premier Blair zal er zijn Europese debuut maken.

Chirac vreesde dat de Franse kiezers door het optreden van hun president in Limburg zouden worden herinnerd aan het Verdrag van Maastricht. Dat zou twee dagen voor de eerste ronde van de parlementsverkiezingen ongunstig kunnen uitpakken.

Het Verdrag van Maastricht is in het referendum van 1992 met slechts 51 procent van de stemmen aangenomen. Chirac wilde de oppositie, die minder pro-Europees is dan de huidige rechtse regering, met een optreden in Maastricht geen kans voor open doel verschaffen. Ook de eurosceptische Denen zouden niet veel in een nieuw 'Maastricht' hebben gezien. Over de locatie van een top moet in de EU overeenstemming bestaan.

Van Mierlo wilde gisteren niet ingaan op de vraag of een van de EU-lidstaten zich tegen Maastricht had gekeerd. Hij zei op een persconferentie in Den Haag slechts dat het plan om de top naar Noordwijk te verplaatsen 'geheel uit de koker van het voorzitterschap komt'.

De minister zei dat voor Noordwijk was gekozen omdat het om een 'bliksembijeenkomst' gaat. De vijftien staats- en regeringsleiders zullen worden begeleid door kleine ambtelijk-politieke delegaties en slechts een halve dag vergaderen. De volgens Van Mierlo 'zeer informele top' vangt aan met een lunch. Na het diner vertrekt iedereen weer. De opzet voor Maastricht was volgens Van Mierlo veel ambitieuzer.

De Nederlandse regering weet niet precies wat de inzet van de Britse Labour-regering zal zijn in de onderhandelingen over de herziening van het Verdrag van Maastricht. Blair heeft gezegd het Sociaal Protocol te willen ondertekenen, maar verder is hij niet gegaan. Maandag zal in Brussel meer blijken tijdens een overleg dat wordt voorgezeten door staatssecretaris Patijn. In elk geval wordt de huidige conservatieve Britse ambassadeur vervangen door een Labour-onderhandelaar.

Op Buitenlandse Zaken wordt gezegd dat met de eurosceptische Tories de deur naar Europa half dicht was, en met Labour half open. Van Mierlo zei veel te verwachten van zijn nieuwe Britse ambtgenoot, Robin Cook. Labour is de afgelopen maanden door Van Mierlo voorzien van 'objectieve informatie' over de onderhandelingen. De verwachtingen zijn echter niet hoog gespannen. Van Mierlo: 'Ik maak me geen illusies. Ook de Britse socialisten wonen op een eiland. Dat bepaalt in hoge mate hun houding tegenover Europa.' Maar, voegde hij eraan toe, Labour heeft een 'glansrijke overwinning behaald', zodat de regering 'iets meer ruimte heeft'.

Voor de top van Noordwijk zal op 20 mei in Den Haag een 'conclaaf' van Europese ministers van Buitenlandse Zaken worden gehouden. Nederland zal vervolgens als voorzitter van de EU het ontwerpverdrag presenteren rond 1 juni . Op 16 en 17 juni zal dan tijdens de top van Amsterdam het nieuwe verdrag het licht moeten zien. Pas in Amsterdam zullen de meeste heikele kwesties, zoals de samenstelling van de Commissie en inperken van het vetorecht, kunnen worden opgelost.

Meer over