Nieuwsonderwijs

Maar weinig docenten volgen gratis training om radicalisering te leren herkennen

Zeer weinig docenten laten zich trainen om radicalisering onder jongeren te leren herkennen om vervolgens te helpen bij de aanpak ervan. In vier jaar tijd volgde iets meer dan 2 procent van de leraren op basisscholen, middelbare scholen en mbo-scholen een gratis training.

null Beeld null

Slechts vijfduizend van de 230 duizend docenten in Nederland lieten zich door de stichting School en Veiligheid (SSV) extra voorlichten over de aanpak van radicalisering en polarisatie. Het ministerie van Onderwijs riep de stichting vier jaar geleden in het leven om scholen te helpen bij het ‘creëren van een sociaal veilig klimaat’, aldus de website. Voor de oprichting van SVV konden docenten enkel bij commerciële aanbieders terecht voor soortgelijke trainingen. 

Scholen kunnen de gratis trainingen die het ministerie aanbiedt vrijwillig volgen. Volgens SVV leren docenten niet alleen om kenmerken van radicalisering te herkennen, maar leren ze ook om leerlingen kritisch te laten nadenken en moeilijke gesprekken klassikaal aan te gaan. 

‘Het gaat niet alleen om het signaleren van potentiële terroristen’, zegt SVV-directeur Klaas Hiemstra. ‘Docenten hebben ook te maken met kinderen die stevige stellingen door de klas roepen, zoals: ‘Homo’s zijn vies, ze moeten worden opgesloten.’ De docent heeft dan de neiging om ertegenin te gaan, maar daar schiet je vaak niets mee op. In plaats daarvan moet je op een goede manier het gesprek aangaan, en dat vergt vaardigheden.’

Jet Bussemaker en Sander Dekker, toenmalig minister en staatssecretaris van Onderwijs, benadrukten in 2015 de rol van docenten in het herkennen en aanpakken van radicalisering. ‘Jongeren moeten het gevoel hebben dat zij ertoe doen’, schreven ze in een brief aan de Tweede Kamer. ‘Docenten zijn bij uitstek degenen die dit contact met jongeren kunnen bewerkstelligen. Wij weten dat zij in de aanpak van radicalisering een lastige taak hebben, en willen hen daar zo goed mogelijk in ondersteunen.’

Huiverig

Amy-Jane Gielen, die al jaren onderzoek doet naar radicalisering en de effectiviteit van het anti-radicaliseringsbeleid, denkt dat scholen huiverig zijn vanwege de indruk die mogelijk gewekt wordt door het volgen van een training. ‘Het is een ­taboeonderwerp, scholen willen er niet mee geassocieerd worden. Ze zijn angstig dat ze te boek komen te staan als een school waar extremisten op zitten’, zegt ze tegen Trouw

Extra ondersteuning voor docenten is wel degelijk belangrijk, aldus Gielen. ‘De directe dreiging van uitreizen is nu weggevallen, maar de dreiging van radicalisering is dat allesbehalve. Naast jihadisme zien we extreem-rechts opkomen, en dat zit echt nog niet genoeg op het netvlies van scholen.’

Meer over