Maan weerspiegelt aards klimaat

Kijken naar de maan levert informatie op over het klimaat op aarde. Door de maan te bestuderen, hebben Amerikaanse natuurkundigen ontdekt dat het reflecterend vermogen van de aarde sinds 1995 met een paar procent is afgenomen....

Het gemiddelde reflecterend vermogen van de aarde, het 'albedo' is vanuit satellieten moeilijk te meten. Het wisselt ook sterk met de seizoenen. Het liefst zou je de totale helderheid van de aarde gedurende lange tijd opmeten vanaf zeer grote afstand, bijvoorbeeld vanaf de maan.

De grap is dat je daarvoor niet naar de maan hoeft. Enkele dagen vóór en na een nieuwe maan, wanneer dit hemellichaam als een smalle sikkel aan de hemel staat, is het donkere deel van de maan vaak toch nog zichtbaar, doordat het verlicht wordt door de aarde. De helderheid van dit aardlicht is een directe maat voor het albedo van de aarde.

In een artikel dat op 1 mei verschijnt in Geophysical Research Letters, beschrijft een team onder leiding van Philip Goode van het New Jersey Institute of Technology een kleine driehonderd aardlichtwaarnemingen in de afgelopen zeven jaar. Uit de metingen blijkt dat de aarde momenteel gemiddeld 30 procent van het opvallende zonlicht weerkaatst. Vijf jaar geleden was dat ruim 32 procent.

De oorzaak van die albedovariatie is niet bekend, maar Goode en zijn collega's suggereren dat er misschien een verband is met de zonneactiviteit, die de laatste jaren is toegenomen en dit jaar een maximumwaarde bereikt. Als dat zo is, zou het albedo van de aarde de komende vijf, zes jaar weer moeten toenemen.

Meer over