Maak observatie gemakkelijker

De ingezonden brieven van vrijdag 29 juli 2016.

Een man rouwt om een van de slachtoffers van de moordpartij in München, 24 juli. Beeld afp
Een man rouwt om een van de slachtoffers van de moordpartij in München, 24 juli.Beeld afp

Brief van de dag

Bram Bakker stelt dat wij de mogelijkheid zouden moeten hebben mensen die waanachtige en gevaarlijke ideeën hebben voor een paar dagen te observeren (+) (Ten eerste, 26 juli). Ik vind dat zij bij gebleken ziekte ook verplicht behandeld zouden moeten worden. Bovendien zouden wij de groep die hiervoor in aanmerking komt breder moeten trekken. Het gros van de mensen met psychosen lijdt aan paranoïde gedachten. Zij geloven dat er complotten tegen hen zijn, voelen zich in de gaten gehouden en achtervolgd, en zijn over van alles en nog wat achterdochtig. Door deze waanbeelden kunnen zij onmogelijk meedoen in de samenleving, worden zij door de omgeving niet begrepen en zijn zij doodongelukkig. Groot probleem is dat zij zelf geen enkel ziekte-inzicht hebben. Om in aanmerking te komen voor een gedwongen behandeling middels een rechterlijke machtiging, moeten zij echter eerst aantoonbaar een gevaar vormen voor zichzelf of hun omgeving. Gelukkig komt het zelden zo ver en leven deze mensen jarenlang een miserabel leven. Het zou goed zijn om specifiek voor deze groep, zoals Bram Bakker suggereert, de regels zo aan te passen dat we deze mensen kunnen helpen in plaats van ze aan hun lot over te laten.

Martijn Blank, Haarlem

Mentaliteit

Een prikkelende column van Max Pam (+) over vallende Nederlandse mannen (Ten eerste, 28 juli)! Onwillekeurig gingen mijn gedachten terug naar een spreekuur bij een grote scholengemeenschap in Rotterdam begin dit millennium. Ik was net terug van een vakantie op een van de Canarische Eilanden, waar een man van rond 70 jaar, mank lopend en aan één hand twee vingers missend, als kelner vele trappen moest trotseren alvorens tussen het lavagesteente door het tafeltje aan zee te bereiken waar wij waren neergestreken.

Komt een lerares binnen die inmiddels twaalf maanden ziek thuis zat. Toen ik vroeg wat er nu precies scheelde, vertelde ze dat haar vak op de dependance waar ze jaren had gewerkt, afgelopen schooljaar te weinig leerlingen had, waardoor ze aan de andere kant van de stad te werk zou worden gesteld. En dat was 20 minuten verder met de metro, vandaar.

Ik heb alvorens te reageren wel drie minuten naar buiten gekeken en geluisterd naar mijn binnenste, waar lachstuipen, woede en buikloop om voorrang streden. Over mentaliteit gesproken.

Henny Nix, Bergen op Zoom

Atheïsme

Je kon erop wachten: de jij-bak. Volgens Peter van Ede is ook atheïsme een geloof (O&D, 28 juli). Hij noemt dat zelfs de kern van het probleem, omdat ook atheïsten menen het gelijk aan hun zijde te hebben, niet-atheïsten daarvan willen overtuigen en minachtend doen over andere geloven en gelovigen. Maar atheïsme is juist géén geloof, maar de afwijzing daarvan. Een geloof (in God, hemel, reïncarnatie) is een overtuiging die wordt aangehangen ondanks een gebrek aan (wetenschappelijke) bewijskracht. Atheïsten hebben gekeken naar bewijzen en argumenten voor het bestaan van God, hemel, reïncarnatie en zijn tot de conclusie gekomen dat die bewijzen er niet zijn en de argumenten niet deugen.

En wat die proselietenmakerij betreft die ook hen zou kenmerken: ik ken ze uiteraard niet allemaal, maar degenen die ik ken, ontberen die drijfveer volledig. Hun instelling is eerder: geloof wat je wilt geloven, maar val mij er niet mee lastig.

Leo van Bergen, Nijmegen

Digibeet?

Leuke serie op DiDu van De Bewust Digibete Burger. Alleen klopt het woord 'digibeet' niet. Dat wordt al jaren verkeerd gebruikt. Er zijn mensen die de analoge taal niet machtig zijn, je noemt ze analfabeet, en mensen die wél lezen en schrijven, de alfabeten. Parallel daaraan heb je digibeten, zij die de dagelijkse computertaal begrijpen en gebruiken. En, nu komt het: de a-digibeten, zij die daar niets van snappen en die taal ook niet gebruiken. Strikt genomen klopt het woord digibeet dus niet. Tijd voor een aanpassing?

Michel Backus, Rhenen

Inkeping

Er wordt veel uitgevonden dat overbodig is. Ik haal al jaren als eerste het golfkarton rond de beschuiten uit de verpakking. Dat is een fluitje van een cent: knip de bovenkant van de verpakking los, pak de beide uiteinden van het golfkarton die nu zichtbaar zijn vast en schuif het omhoog door afwisselend de rechter- en linkerhand iets omhoog te bewegen. Binnen een paar tellen klaar! Vervolgens is er zo veel bewegingsruimte ontstaan dat je de beschuiten met gemak uit de beschuitbus kunt pakken.

Frank 't Hart, Bergen (NH)

Brooks en Hillary

Soms lijden columnisten aan een zekere grootheidswaan. Neem David Brooks van de New York Times (+), die een vrouw van bijna zeventig het dringend advies geeft dat ze uit haar 'emotionele bunker' moet komen door zich kwetsbaar op te stellen (O&D, 28 juli). Tot op welke leeftijd kun je een karakter nog veranderen? De vrouw in kwestie heet bovendien Hillary Clinton. Niet het type dat je makkelijk op de divan krijgt. We leven nu al een kwart eeuw met de Clintons. Het tegendeel van kwetsbare mensen, lijkt me. Maar als de situatie erom vraagt, doen ze graag alsof. Vooral Bill kan zijn lip meesterlijk laten trillen. Zijn eega heeft de kunst afgekeken. En van Meryl Streep leerde ze hoe je tranen fingeert. Hillary zal tot in lengte van dagen blijven wie ze is: controlfreak in een broekpak. Bij dr. Brooks zal ze never nooit niet op consult gaan.

A. Lammers, Otterlo

Als Man?

Met veel plezier het interview gelezen met Nazmiye Oral (+) in de mooie serie Als Vrouw (V, 27 juli). Komt er ook een serie Als Man 'over wat het betekent man te zijn anno nu'?

Eelco Wierda, Amsterdam

Meer over