'Maak bestuur Buma/Stemra kleiner en professioneler'

De voorstellen voor bestuurlijke vernieuwingen bij auteursrechtenorganisatie Buma/Stemra zijn gematigd positief ontvangen.

WOUTER KEUNING

AMSTERDAM - De voorstellen zijn opgesteld door hoogleraar corporate governance Rienk Goodijk. Hij hield de bestuursstructuur van Buma/Stemra de afgelopen maanden tegen het licht op verzoek van het bestuur van de organisatie. Dat zag zich daartoe genoodzaakt nadat leden op de laatste ledenvergadering een motie aannamen waarin om bestuurlijke vernieuwing werd gevraagd. Er heerst veel onvrede onder een deel van de leden over de werkwijze van Buma/Stemra, dat afgelopen jaar tijdens meerdere affaires onder vuur kwam te liggen.

Goodijk presenteerde zijn bevindingen gisteren aan het bestuur en vertegenwoordigers van de leden. Voornaamste onderdeel daarvan is een voorstel tot professionalisering en forse verkleining van het bestuur. Van de huidige 24 leden moet minstens de helft weg, maar het liefst nog meer. Ook moet het bestuur veel meer handvatten krijgen om de directie te controleren. 'Aan toezicht van het bestuur op de directie ontbreekt het momenteel wezenlijk', aldus Goodijk.

Johan van der Voet, voorzitter van de beroepsvereniging voor multimediacomponisten, noemde de voorstellen 'een flinke stap in de goede richting.' Hij was ook te spreken over het voorstel van Goodijk om een ledenraad in het leven te roepen die veel inspraak krijgt op bestuurlijke aangelegenheden.

Iets minder enthousiast was de secretaris van de Nederlandse vakbond voor musici en acteurs, Erwin Angad-Gaur. 'De voorstellen zijn aardig, maar zoals altijd zit de duivel ook hier in de details. Daar is het vandaag nog helemaal niet over gegaan.' Hij wees bijvoorbeeld op de voorgestelde verkleining van het bestuur. 'Stel dat dat uiteindelijk zes man worden, waarvan vier plekken voor auteurs en twee voor uitgevers. Dan moet wel heel duidelijk worden gedefinieerd wie componisten zijn en wie uitgevers, want dat is nu helemaal niet het geval.'

Angad-Gaur wijst er bovendien op dat er eerder pogingen zijn ondernomen het bestuur te verkleinen maar dat dat nooit is gebeurd. 'Pas als definitief veranderingen zijn doorgevoerd, kan ik oordelen.'

Van der Voet hoopt op basis van de bijeenkomst van gisteren vooralsnog dat het goed komt. 'Het gevoel van urgentie is hoog. Ze weten dat het ministerie ingrijpt als ze het zelf niet doen. Over twee jaar zit daar een goed functionerend bestuur.'

undefined

Meer over