'LY 1862 was doodgewone vrachtvlucht'

De LY 1862 was een doodgewone vrachtvlucht. Dat is volgens commissievoorzitter T. Meijer een belangrijke conclusie in het donderdag verschenen rapport over de Bijlmerramp, getiteld Een Beladen Vlucht....

Na het neerstorten van het vliegtuig ontstond er volgens de commissie een ramp na de ramp. De identificatie van slachtoffers en de berging verliepen goed, maar de rijksoverheid faalde. Hoge ambtenaren gaven cruciale informatie niet door, ministeries werkten slecht samen.

Door de bestuurlijke chaos kon maatschappelijke onrust ontstaan. Er deden allerlei complottheorieën de ronde, onder meer over de lading. Gezondheidsklachten van omwonenden werden genegeerd. Door de ophef rond de complotten en het getreuzel van de overheid verergerden de gezondheidsklachten van omwonenden en hulpverleners. Het rapport ontzenuwt de meeste complottheorieën.

De commissie heeft de volgende antwoorden op de cruciale vragen over de ramp:

Wat vervoerde de Boeing?

De commissie heeft het vrachtdossier uitgeplozen. Er zat volgens de papieren niets bijzonders in het vliegtuig.

Het gespeculeer over de vracht verklaart de commissie uit de moeilijk te doorgronden boekhouding van luchtvracht en uit de weinig geslaagde zoektocht van de overheid. De commissie sluit fraude zo goed als uit.

Hoe verliep het ophalen van de vrachtpapieren?

De verantwoordelijke luchtvaartpolitie, die de documenten moest ophalen, functioneerde op de avond van de ramp 'chaotisch'. De commissie heeft niet weten te achterhalen hoe laat welke papieren in beslag zijn genomen. Justitie in Amsterdam onderzoekt hoe de luchtvaartpolitie op de rampavond de vrachtdocumenten heeft verzameld.

Waar is de cockpit voice recorder gebleven?

Ook deze zaak ligt bij justitie. Het apparaat, dat de gesprekken in de cockpit vastlegt, is zoek. De commissie vindt het vreemd dat in 1992 geen onderzoek is ingesteld naar het zoekraken van het apparaat.

Wie waren de mannen in de mysterieuze witte pakken?

De meeste verklaringen van getuigen herleidt de commissie tot hulpverleners. De mannen met witte puntmutsen die de commissie op de laatste verhoordag noemde, waren volgens Meijer onderhoudsmonteurs van Boeing, die op Schiphol waren, hoewel dit in het rapport wordt tegengesproken. Het raadsel van de witte pakken zal onopgehelderd blijven.

Waardoor zijn de betrokkenen van de Bijlmerramp ziek?

De commissie oordeelt dat er een relatie is tussen gezondheidsklachten en de ramp. Dit wil niet zeggen dat er een Bijlmerziekte zou zijn. De commissie legt de schuld bij de overheid, die door traagheid en onderschatting van de problemen betrokkenen zesenhalf jaar in ziekmakende onzekerheid liet. Die stress heeft de klachten verergerd. De commissie bepleit snel onderzoek naar de gezondheidsklachten.

Meer over