Lucassen in de schulden: zou nog uitkering ontvangen

DEN HAAG - PVV-Kamerlid Eric Lucassen wordt al zeven jaar achtervolgd door gerechtelijke deurwaarders en incassobureaus vanwege achterstallige betalingen en het niet nakomen van financiële verplichtingen. Ook staat hij bij uitkeringsinstantie UWV te boek als ontvanger van een uitkering.

Van onze verslaggevers Merijn Rengers en John Schoorl
null Beeld anp
Beeld anp

Dat staat in documenten die in het bezit zijn van de Volkskrant. Hieruit blijkt dat zijn financiële problemen structureel zijn en nog steeds voortduren.

Ernstige situatie
Hoeveel Lucassen in totaal aan schulden heeft uitstaan, is niet bekend. Wel dat de situatie ernstig is. In een recent rapport over zijn kredietwaardigheid wordt het Tweede Kamerlid aangeduid als een 'hoog risico', over wie informatie op persoonsniveau wordt bijgehouden.

Lucassen wil niets zeggen over zijn financiële situatie. Die noemt hij 'privé'. Dat hij nu een uitkering zou hebben, is volgens hem 'niet waar' en 'een misverstand'. Hij zwijgt over een eventueel uitkeringsverleden.

Lucassen raakte vorige week in opspraak door een verzwegen veroordeling in 2002 wegens ontucht als sergeant van de Koninklijke Landmacht met een ondergeschikte. Ook bleek toen dat hij twee boetes had moeten betalen vanwege het terroriseren van zijn buurtbewoners in Haarlem.

Niets verteld aan partijleider
Lucassen had over deze vergrijpen niets verteld aan zijn partijleider, Geert Wilders, die achteraf verklaarde zich 'oneerlijk bejegend' te voelen. Desondanks mocht Lucassen van hem in de Tweede Kamer blijven. Hij betuigde spijt, en moest als straf zijn woordvoerderschappen op de terreinen 'wijken' en 'defensie' inleveren.

Op alle adressen waar Lucassen sinds 2003 woonde, heeft hij betalingsproblemen gehad. In 2003 en 2004 kreeg hij deurwaarders over de vloer in Amsterdam. Na zijn verhuizing naar Haarlem, eind 2004, kreeg de PVV'er één deurwaarder over de vloer en werden zes meldingen over hem gedaan door incassobureaus.

Eind 2009 verhuisde hij naar Zandvoort, maar daarmee kwam geen einde aan zijn financiële problemen. Twee weken geleden nog stelden twee incassobureaus hem een ultimatum. Ze vorderen samen circa 25 duizend euro van hem - onder meer vanwege een niet terugbetaalde autofinanciering. Als Lucassen zijn schulden niet binnen vijf dagen zou voldoen, dan volgden repercussies.

Uitkering
De PVV'er is ook in beeld bij uitkeringsinstantie UWV. Twee weken geleden, op 12 november, kreeg hij een brief van het UWV waarin staat dat hij een uitkering van de instantie ontvangt. Lucassen wordt opgeroepen eventuele veranderingen in zijn persoonlijke situatie door te geven. Die kunnen namelijk gevolgen hebben voor zijn uitkering, aldus het UWV. Het cv van de 36-jarige Zandvoorter vermeldt nergens dat hij een uitkering heeft ontvangen.

Voorts blijkt uit de documenten dat Lucassen in 2005 een salaris heeft ontvangen van de Shield Group. Dat is een in Amsterdam en Rotterdam gevestigd bureau met internationale vertakkingen dat beveiligers en bodyguards levert. Ook over deze arbeidsrelatie vermeldt zijn cv niets.

Lucassen zegt nu dat hij inderdaad verbonden is geweest aan de Shield Group.

Meer over