Lubbers: ga praten over rechts kabinet

den haag Als de CDA-fractie er vandaag mee instemt, gaan VVD, PVV en CDA zo snel mogelijk onderling in gesprek om te praten over een rechts kabinet....

De nieuwe informateur Ruud Lubbers, de vierde op rij, spoort het CDA aan informeel met VVD en PVV om tafel te gaan. Lubbers stelde vrijdag vast dat de vorming van andere meerderheidskabinetten niet bespreekbaar is, zolang de politieke samenwerking over rechts niet is onderzocht.

De oud-CDA-premier raadpleegde donderdag en vrijdag alle fractievoorzitters uit de Tweede Kamer. In zijn advies gebruikt Lubbers nadrukkelijk de woorden ‘politieke samenwerking’: niet alleen een VVD/PVV/CDA-kabinet behoort tot de mogelijkheden, óók een VVD/CDA-kabinet met gedoogsteun van de PVV. ‘Ik heb de fractievoorzitters gevraagd mij in de loop van komende week te berichten welke mogelijkheden zij zien.’ Tot die tijd houdt Lubbers zich afzijdig.

Vanwege de gevoeligheden in de CDA-achterban legt Verhagen de suggestie zaterdagmiddag eerst voor aan zijn fractie. Verhagen wees erop dat de voorwaarden die het CDA stelt aan samenwerking met de PVV nog onverkort gelden. ‘Géén kopvoddentax, géén aantasting van de beginselen van de rechtsstaat’. Overigens hebben Verhagen en Wilders de afgelopen week reeds contact gehad. VVD-leider Rutte en ook Wilders stemden vrijdag direct met het idee van Lubbers in. Wilders sprak van een ‘doorbraak’.

Verhagen benadrukte vrijdagochtend na afloop van zijn gesprek met de informateur zijn eerste voorkeur: een ‘middenkabinet’ met VVD en PvdA. Hij noemde het ‘onverantwoord’ dat PvdA-leider Job Cohen dat blokkeert. ‘Net zoals de PvdA wegliep voor maatregelen in de economische crisis’, sneerde Verhagen.

Niet alle fractieleiders zijn enthousiast over de tussenstap die Lubbers voorstelt. D66-leider Alexander Pechtold toonde zich vrijdag bezorgd. ‘Het proces onttrekt zich dan aan het zicht van het staatshoofd en het parlement.’ Pechtold vindt het bovendien veel te vroeg voor het verkennen van een minderheidskabinet.

‘Kleine’ fractieleiders ontstemd over timing
Het advies van informateur Lubbers verscheen vrijdag nog vóór hij alle fractieleiders had gesproken. Zowel Pechtold (D66) als Rouvoet (ChristenUnie), Dijkgraaf (SGP) en Thieme (Partij voor de Dieren) reageerden ontstemd. Dijkgraaf overwoog zelfs even om niet te komen. ‘Als Lubbers nu al z’n conclusies trekt en openbaar maakt, kan de rest wel thuisblijven’, verklaart de SGP-woordvoerder. ‘Een bijzondere procedure’, stelde ook Pechtold. Thieme, die in allerijl haar vakantie in Zuid-Frankrijk opbrak, vroeg zich af of haar komst ‘niet meer dan een rituele dans’ is.

Volgens de Rijksvoorlichtingsdienst kon Lubbers zijn conclusie al trekken op basis van de gesprekken met de grote partijen. ‘Waarom zou je tijd verliezen?’

Meer over