LTO erkent illegalen in tuinbouw

Nederlandse tuinders hebben grote moeite aan legale arbeidskrachten te komen, stellen ze. Illegale contracten bieden uitkomst. 'Dit is geen tuinbouw, maar roofbouw.'..

LTO Nederland, de belangenbehartiger van agrari, vindt dat tuinders in een lastig parket zitten: nog even en de bloemkool ligt op het land te rotten, nergens is een Nederlandse ingezetene te vinden die de handen uit de mouwen wil steken. Wat te doen?

LTO erkent dat een aanzienlijk deel van haar achterban zoekt zijn toevlucht tot illegale praktijken. Daarvoor is een veelvoud aan constructies in omloop, geeft een woordvoerder toe.

Omdat het gevaarlijk is voor tuinders om zelf illegalen aan te nemen, verkopen ze de producten vaak terwijl ze nog in de grond zitten. De afnemer moet dus zelf oogsten, en huurt daarvoor illegalen in. Soms betaalt deze afnemer zijn werknemers netjes uit conform de Nederlandse CAO, in andere gevallen geldt een buitenlandse, of helemaal g CAO. Ook draagt hij vaak geen belasting en premies af, of doet hij dat in het land waar zijn bedrijf staat ingeschreven.

Een belangrijke oorzaak voor de populariteit van deze constructie is dat de tuinder relatief schone handen houdt. Ook al zet de afnemer slaven in om asperges te steken de directe verantwoordelijkheid ligt niet bij de tuinder. De Arbeidsinspectie denkt daar anders over, maar aansprakelijkheid van deze tuinders niet aantonen. Om aan de Belastingdienst en de Arbeidsinspectie te ontkomen, veranderen deze tuindersbedrijven bovendien herhaaldelijk van naam en vestigingsplaats. Tuinders die via malafide uitzendbureaus illegalen inhuren, zijn makkelijker te vervolgen.

CDA-Kamerlid Gerda Verburg riep donderdag op tot een inval bij het bedrijf Dutch Fresh Foodservice, dat beticht wordt van miljoenenfraude in de tuinbouw. Verburg pleit ervoor dat deze 'grootste malafide bv' als eerste wordt aangepakt. 'Dit is geen tuinbouw, maar roofbouw.'

De verschillen tussen volledig bonafide, enigszins malafide en volledig corrupte tuinders leiden tot stevige concurrentievervalsing. Om de verleiding van illegale praktijken te temperen en de noden van bonafide tuinders te verlichten, heeft de LTO het initiatief genomen tot een keurmerk voor bonafide uitzendbureaus, onder de naam Register Inleen Arbeid Agrarisch, dat in twee jaar een marktaandeel van 40 procent veroverde. Met het project Seizoensarbeid ondersteunt LTO tuinders bij het aanvragen van tewerkstellingsvergunningen. Zo'n vergunning biedt werkgevers toestemming om personeel in het buitenland te werven. Nu duurt het nog minstens achttien weken voor een tuinder zo'n vergunning kan bemachtigen, maar de LTO hoopt dat de land-en tuinbouw binnenkort wordt aangewezen als een tekortsector. Dat verkort de procedure tot twee weken.

Meer over