LPF voelt zich de SP van de rechterflank

De LPF ziet het als een belangrijke taak om de VVD te dwingen een rechtse koers te varen. 'Zoals de SP de PvdA op links houdt', aldus fractieleider Mat Herben....

Maandag presenteerde de Tweede-Kamerfractie van de LPF haar jaarverslag over 2003. Ze legt daarin rekenschap af over wat ze vorig jaar heeft willen bereiken en in hoeverre ze daarin naar eigen inzicht is geslaagd. Daarnaast geeft ze haar prioriteiten voor dit jaar aan. Het is voor eerst dat een Kamerfractie zich op een dergelijke manier tegenover de kiezer verantwoordt.

De LPF is van plan zich ook dit jaar weer te profileren op de thema's asielbeleid, integratie en veiligheid. Ook volksgezondheid en onderwijs blijven belangrijke aandachtspunten.

Volgens Herben heeft de fractie vorig jaar veel succes geboekt met haar ideeën, maar hebben anderen die op grote schaal gepikt. Vooral de VVD heeft er een handje van LPF-plannen onder het kopieerapparaat te leggen en vervolgens zonder bronvermelding in eigen nota's weer te geven, klaagde hij. Zo zouden recente VVD-voorstellen over tbs, integratie en het begrenzen van de Europese Unie rechtstreeks aan de LPF zijn ontleend, al dan niet in de vorm van 'een slap aftreksel'.

Ook het pleidooi van voormalig super-PG Doctors van Leeuwen over de noodzaak van een ministerie van Veiligheid is volgens Herben niet nieuw. Zijn fractie pleitte daar al voor tijdens de formatie van het eerste kabinet-Balkenende in 2002.

In dat eerste jaar van zijn bestaan haalde de LPF vooral de publiciteit door onderling geruzie, dat uiteindelijk de oorzaak was voor de val van Balkenende-1. Maar dat is inmiddels voltooid verleden tijd, zegt Herben. 'Ik ben heel tevreden over hoe de fractie functioneert. Er wordt nu slagvaardig geopereerd en de fractieleiden zijn ook meer generalist geworden.'

De LPF heeft inmiddels een nieuw onderkomen gekregen in een nieuw gebouw van de Tweede Kamer tegenover het Binnnenhof. Daar bevindt zich ook de door de fractie fel bevochten Pim Fortuynzaal, genoemd naar de in mei 2002 vermoorde oprichter van de partij. 'We zijn nu ook fysiek weg van de Haagse kaasstolp', constateert Herben tevreden.

Meer over