Loopt er bij CZ nog een normaal mens rond?

Medium prijst spiritualiteit Karst T.

In mijn jeugd las ik een roman, die zo’n diepe indruk op mij maakte dat ik voorgoed aan lezen verslaafd ben geraakt. Uitgever Theo Sontrop loopt nog paars aan als de naam valt van de auteur – naar het schijnt een lastig heerschap - en het is misschien wel daarom dat ik het bewuste boek nooit meer heb herlezen. De roman heet Telemachus in het dorp, geschreven door de Vlaamse schrijver Marnix Gijsen (1899-1984), inmiddels vrijwel vergeten.
Telemachus in het dorp gaat over een man die voortdurend tegenslagen te verwerken heeft en daardoor steeds religieuzer wordt. Ten einde raad onderneemt hij een bedevaart naar Lourdes, maar op de terugweg krijgt hij een treinongeluk waarbij hij een been verliest. Daarmee is het leed nog niet geleden: tenslotte sterft de man aan kanker. Bijna zestig jaar later zou Arjan Visser de roman Hemelval schrijven, met hetzelfde motief en met een soortgelijk ongeluk op weg naar Lourdes. Verplichte literatuur voor Susan Smit, de auteur van de van websites bijeengeharkte reisgids: 100 Spirituele plekken die je gezien moet hebben.
Of Marnix Gijsen en Arjan Visser zich op een concreet ongeval hebben gebaseerd, weet ik niet, maar regelmatig komt het voor dat er tijdens een tocht naar Lourdes iets misgaat. Laatst kopte De Telegraaf nog: 'Vloek op reis naar Lourdes'.Ook is er al een autobus omgeslagen van een gezelschap, dat zijn bedevaart maakte op kosten van de verzekeraar. Vooral de zorgverzekeraars CZ en VGZ-IZA zijn actief op het spirituele front. Behalve naar Lourdes kun je bijvoorbeeld kostenvergoedend op safari in Afrika, bijgestaan door een masseur die zorgt 'voor troost en aandacht'.
Het is dan ook met meer dan gewone belangstelling dat ik de verontwaardiging volg die is ontstaan ten burele van CZ, de zorginstelling die het medisch handelen vergoedt van het spiritueel medium Gabriela Gaastra. De CZ gaat zelfs om opheldering vragen bij de Vereniging van Natuurgeneeskundige Therapeuten (VNT). Met die club van spirituele mediums gaat de CZ al lange tijd in zee, maar dan moeten er natuurlijk wel bonafide spirituele mediums geleverd worden! Dat alles stond in het dagblad Trouw, waar men van oudsher goede verbindingen onderhoudt met de bovenwereld.
Hoe heeft Gabriela Gaastra onrustgevoelens bij CZ opgeroepen?
Het medium heeft 'de spiritualiteit van aanslagpleger Karst T.' geprezen, waaraan zij nog heeft toegevoegd dat Karst met zijn daad 'Nederland tot een gidsland heeft gemaakt'. Deze boodschap is Gabriela achtereenvolgens ingefluisterd door Jezus, Maria en Maria Magdalena, zodat zij nu zeker weet dat de dodelijke slachtoffers van de aanslag in Apeldoorn gevallen zijn met een hoger doel. Met hun offer hebben zij een menselijk schild gevormd en op die manier hebben zij de leden van de koninklijke familie gered. In feite zijn de slachtoffers Ridders, die weliswaar niet met hun Zwaard maar wel degelijk met hun Zijn de Oranjes hebben behoed voor een groot onheil. Dat staat allemaal in Gabriela’s nieuwsbrief, volgeschreven en geredigeerd door haar man Reints Gaastra, die nauwkeurig vertaalt wat er uit de mond van het aangetrouwde orakel opborrelt.
En dat is heel wat.
De aanslag was 'een collectief inwijdingsritueel', waardoor 'het Christusbewijstzijn' kon doorbreken. De omgekomenen hebben derhalve zelf gekozen voor hun opofferende rol, hoewel niemand in hun omgeving er iets van heeft gemerkt. De aanstormende auto werd de weg versperd door de Ridders, omdat zij 'vanuit hun ziel daarvoor zijn gaan staan'. Hun offer is niet voor niets: 'Naarmate het verwerkingsproces zich verder ontvouwt, zullen alle betrokkenen zich daarvan steeds bewuster worden.' Aldus de nieuwsbrief die wordt verstuurd naar elfduizend adressen, voor een groot deel van cursisten die via bijscholing van Gabriela Gaastra in aanmerking hopen te komen voor erkenning door de grote ziektekostenverzekeraars. Bijna allemaal doen ze er aan mee: CZ, Aegon, Achmea, Menzis en Ohra.
Zou er ergens in die wereld nog een normaal mens rondlopen? Of zijn die kostenverzekeraars zelf ook rijp voor onmiddellijke opname?
Bij CZ zijn ze inmiddels een beetje zenuwachtig geworden. Een woordvoerder van CZ noemde de uitspraken van het medium 'smakeloos en een klap in het gezicht van de slachtoffers'.
Ja, hallo! Wij hebben het hier wel over spirituele uitspraken van Jezus, Maria en Maria Magdalena. Die kun je niet zo maar even wegzetten als smakeloos en een klap in het gezicht. Bewijs maar eens dat de uitspraken van Gabriela Gaastra niet waar zijn, of zoals minister Piet Hein Donner eens heeft gezegd: 'Bewijs maar eens dat God niet bestaat.'
In wat tegenwoordig 'waarheidsvinding' heet, kwamen die lui van de zorgverzekering terecht bij Niels Hildering, bureaucoördinator van de Natuurgeneeskundige Therapeuten. Die had met zijn staf de cursus van de familie Gaastra bekeken en 'we vonden dat het er goed uitzag'. Maar een oordeel vellen over 'de goddelijke bron van Gaastra’s openbaringen' deed hij liever niet. Dat hoeft ook niet, want de verzekeraars vergoeden alleen maar: 'Zij bemoeien zich verder niet met de inhoud van therapie.'
Verdorie, die natuurgeneeskunde lijkt wel kunst! Met de inhoud daarvan wil men zich van de kant van geldgevers ook nooit bemoeien. Vanuit dit licht bezien, zou het mij trouwens niet verbazen als ze bij CZ de tegenwoordig in Canada opererende Jomanda nog elke maand een zak geld nasturen.
Hallo!
Ja, sorry, ik moet stoppen. Ik krijg net door dat Jezus, Maria en Maria Magdalena hopen dat de CZ een enorme poot wordt uitgedraaid.

undefined

Meer over