Loonstrookje stuk simpeler

Het loonstrookje wordt een stuk simpeler. Premies voor sociale verzekeringen als de WW en de ziektekostenverzekering zullen van het loonstrookje verdwijnen.

Van onze verslaggever Douwe Douwes

In de toekomst vermeldt het loonstrookje alleen nog het bruto-inkomen, de loonheffing en het resterende nettoloon.

Staatssecretaris De Jager van Financiën noemt de overgang naar één loonbegrip de ‘belangrijkste administratieve vereenvoudiging voor bedrijven van dit kabinet’. ‘Hier wordt al decennia over gesproken. Het is ons voornemen om dit in een aantal jaar te regelen.’

De Jager en minister Donner van Sociale Zaken bereiden de nieuwe indeling van het loonstrookje nu voor. Daarbij is zorgvuldigheid geboden, omdat de operatie grote gevolgen kan hebben voor de koopkracht van verschillende groepen werknemers.

Loonbegrippen
Organisaties als de Belastingdienst en het UWV zullen in de toekomst met één definitie van het loon werken. Nu zijn er zes loonbegrippen, wat tot complexiteit leidt. Zo wordt de lease-auto wel meegerekend voor de loonbelasting maar niet voor de sociale premies. Voor de levensloop geldt het omgekeerde.

Het kabinet denkt met deze operatie het leven van onder meer de Belastingdienst eenvoudiger te maken. De dienst kampt met grote problemen, die voor een deel het gevolg zijn van de complexe wetgeving in de sociale zekerheid. Vorige week bleek dat door een fout 730 duizend belastingplichtigen opnieuw aangifte moeten doen.

Ook voor het bedrijfsleven moet de operatie grote voordelen opleveren. Het kabinet denkt dat alle kleine en middelgrote bedrijven samen 800 miljoen euro per jaar kunnen besparen.

Greep op fondsen
In de toekomst zal de werkgever voor iedere werknemer één bedrag aan loonheffing aan de Belastingdienst afdragen. De fiscus zal dat bedrag dan voor een deel doorsluizen naar de sociale fondsen, waar het geld uit de premies wordt beheerd. Werkgeversorganisaties en vakbonden, de beheerders van de sociale fondsen, behouden zo hun invloed. Vooral de sociale partners waren in het verleden gekant tegen deze hervorming omdat ze hun greep op de fondsen vreesden te verliezen.

De Jager kondigde het afgelopen weekeinde aan dat de Belastingdienst niet met ingewikkelde nieuwe regelingen zal worden geconfronteerd. Hij zal de ‘Bosbelasting’, waarbij werknemers die voor hun 65ste willen stoppen met werken moeten gaan meebetalen aan de AOW, niet invoeren op de manier die het kabinet voor ogen stond.

Verder zei De Jager dat de Belastingdienst niet verantwoordelijk wordt voor de kilometerheffing. De Jager is wel bereid te adviseren hoe die nieuwe heffing het beste kan worden uitgevoerd.

Meer over