Loonkostensubsidie voor arbeidsongeschikten faalt

Verscheidene reïntegratiebedrijven in Nederland kampen met ernstige liquiditeitsproblemen omdat de subsidies van het rijk te laat verstrekt worden. Stichting De Brug in Heerlen, waar tachtig arbeidsongeschikten worden ingezet voor klus- en bouwwerkzaamheden, moet de uitbetaling van haar werknemers structureel voorfinancieren....

Het leeuwendeel van dat bedrag bestaat uit ziekengeld. De wachttijden variëren van zes tot zestien maanden. Verder wordt de stichting geconfronteerd met forse vertragingen bij de uitbetaling van de diverse loonkostensubsidies.

Directeur F. Scholten van De Brug spreekt van een structureel probleem. 'We zitten voortdurend op ons geld te wachten. Het gaat om forse bedragen die we jaar in jaar uit bij de bank moeten lenen.'

De rentelasten die uit de vertraging voortvloeien, bedragen voor De Brug dit jaar zo'n 70 duizend gulden. Dat legt een zware wissel op het exploitatieresultaat, zegt Scholten. 'Elk jaar moeten we eenderde van onze totale loonsom lenen omdat het publiekrechtelijke geld niet op tijd binnenkomt. Dankzij onze gezonde bedrijfsexploitatie kunnen we het hoofd boven water houden. Maar ik ken bedrijven die als gevolg van deze problematiek tegen een faillissement aankijken.'

De Brug groeide de afgelopen vijf jaar uit tot een middelgroot regionaal klus- en bouwbedrijf met een omzet van drie miljoen gulden. Het personeel bestaat uit gedeeltelijk afgekeurde bouwvakkers, schilders, loodgieters en installateurs. De stichting deelt ze aangepast werk toe en betaalt ze een marktconform brutoloon. De werknemers behouden hun WAO-status en daardoor ook hun WAO-uitkering. Omdat de werkloosheidsuitkering van de gedeeltelijk arbeidsongeschikten vervalt (WW of IAOW), bespaart De Brug de overheid zo'n 2,5 miljoen gulden op jaarbasis.

Door de handicaps van de meeste personeelsleden is het ziekteverzuim bij De Brug ongekend hoog. De uitbetaling van het ziekengeld zou geen probleem mogen zijn, maar verzandt door de bijzondere status van de werknemers in een enorme bureaucratische chaos, vertelt Scholten. 'Er zijn soms wel vier uitvoeringsinstellingen mee bezig. Je bent voortdurend aan het bellen, faxen en dossiers heen en weer aan het sturen. Het is shit in het kwadraat.'

Voor de Wet Reïntegratie Arbeidsgehandicapten (REA) geldt hetzelfde, zegt Scholten. Op grond van deze wet komt een werkgever die een arbeidsongeschikte in dienst neemt in aanmerking voor een loonkostensubsidie van 24 duizend gulden. Ook De Brug maakt daarvan gebruik. Maar de regeling heeft een rendement van nog geen 3 procent, zegt Scholten. 'De gemiddelde wachttijd voor REA bedraagt acht, negen maanden. Dat komt doordat al die uitvoeringsorganisaties langs elkaar heen werken.'

De Brug komt ook in aanmerking voor korting op de afdracht van WAO-premies. Wachttijd voor de uitbetaling daarvan: één jaar. Scholten: 'Die kortingen kunnen behoorlijk oplopen; vorig jaar zaten we op een ton. Maar het kan natuurlijk niet zo zijn dat je een jaar moet wachten voordat je dat uitbetaald krijgt. Op die manier toont de overheid zich een onbetrouwbare partner.'

Meer over