Londen heeft geheime ontmoeting met Sinn Fein

Een geheime ontmoeting tussen de Britse minister van Noordierse Zaken Patrick Mayhew en Sinn Fein, de politieke arm van de IRA, heeft de impasse in de vredesonderhandelingen niet op kunnen lossen, meent Sinn Fein-leider Gerry Adams....

Reuter, AP, AFP

BELFAST

Het was, voor zover bekend, de eerste ontmoeting tussen Mayhew en Adams op Noordiers grondgebied. De Ierse krant Sunday Tribune onthulde zondag dat beide mannen elkaar vorige week dinsdag gesproken hebben in Londonderry. De Britse regering heeft die ontmoeting bevestigd. Aan het gesprek namen ook Michael Ancram, de staatssecretaris voor Noordierse Zaken, en de tweede man van Sinn Fein, Martin McGuinness, deel.

Officieel hebben Adams en Mayhew elkaar een keer eerder ontmoet, in mei in Washington, waar een conferentie gehouden werd over de economische ontwikkeling van Noord-Ierland. Sindsdien heeft Mayhew steeds geweigerd vertegenwoordigers van Sinn Fein te ontmoeten, zolang de IRA niet zou terugkomen van haar weigering te ontwapenen. De contacten bleven beperkt tot verkennende besprekingen tussen Sinn Fein en Ancram.

De belangrijkste obstakels in het vredesproces zijn de ontwapening van de milities en de vrijlating van de republikeinse en loyalistische gevangenen.

Sinn Fein vindt dat de verkennende besprekingen verder tot niets leiden, brak die vorige maand af en eist nu daadwerkelijke besprekingen tussen alle partijen.

De ontmoeting van dinsdag heeft kennelijk niet veel opgeleverd; woensdag had Sinn Fein het over een 'ernstige crisis' in het vredesoverleg en kondigde demonstraties aan om onderhandelingen tussen alle partijen te eisen over de politieke toekomst van Noord-Ierland.

Ancram benadrukte zaterdag nog eens dat Londen erop staat dat er een begin wordt gemaakt met de ontwapening van de IRA, als teken van goede wil.

Protestanten in Noord-Ierland hebben woedend gereageerd op het geheime overleg tussen Adams en Mayhew. 'Als ze niets te verbergen hadden, waarom hebben ze die ontmoeting dan geheim gehouden', vroeg parlementariër William Ross, lid van de gematigde UUP (Ulster Unionist Party).

Tegenover journalisten hield Ancram vol dat er geen sprake was van onderhandse akkoordjes. 'Het doel van deze besprekingen was te onderzoeken wat de opvattingen van beide partijen zijn, onze standpunten nog eens te formuleren en te kijken of we een weg uit de impasse zouden kunnen vinden.'

De republikeinse leider Adams erkende dat als belang van de ontmoeting. 'Het bewijst dat de regering ervan doordrongen is dat er een crisis sluimert', zei hij.

Vorige maand zijn is de spanning in Noord-Ierland weer toegenomen, na de vrijlating van een Britse soldaat die vijf jaar geleden een Noordiers meisje doodschoot en daarvoor tot levenslang was veroordeeld. Sindsdien zijn de gewelddadigheden in zowel katholieke als protestante wijken opgelaaid, zijn er zeker 130 gewonden behandeld en is er voor miljoenen schade aangericht.

Meer over