Lokale coalitie na elf weken al kapot

Het bestuurscollege van Culemborg is elf weken na zijn aantreden alweer uiteengevallen. De lokale VVD en D66 hebben het vertrouwen in de ChristenUnie opgezegd en gaan op zoek naar een nieuwe coalitiepartner. Aanleiding voor de breuk is een meningsverschil over de bouw van een zwembad.

VAN ONZE VERSLAGGEEFSTER MARJON BOLWIJN

AMSTERDAM - Culemborg is de eerste Nederlandse gemeente waar sinds de raadsverkiezingen van maart de coalitie is geklapt. Of deze snelle ontbinding van het college een unicum is, is onbekend. Wel concludeerde Binnenlands Bestuur uit een onderzoek in 2011 dat het aantal crises in gemeentebesturen toeneemt. De belangrijkste oorzaken zijn versplintering van het politieke landschap en gebrek aan onderling vertrouwen.

Het eerste grote hoofdpijndossier van de nieuwe coalitie in Culemborg heeft haar val ingeleid. De drie partijen kwamen overeen 2 ton te bezuinigen op de zwemvoorziening in de 28 duizend inwoners tellende gemeente. Het huidige bad vervangen door een nieuwe, eenvoudiger zwembad, gerund door vrijwilligers, dat leek VVD en D66 de meest efficiënte oplossing. Het voornemen ontlokte groot protest onder de bewoners en de ChristenUnie (CU) bleek daar gevoelig voor. Uiteindelijk ging die partij afgelopen week akkoord met de bouw van een nieuw zwembad, maar dan wel onder voorwaarden. Zo moest het plan eerst inhoudelijk worden getoetst op de financiële risico's voor de gemeente.

Voor D66 en VVD kwam die ommezwaai te laat. Zij beoordeelden de samenwerking met de ChristenUnie tijdens de wittebroodsweken als onwerkbaar. Volgens de VVD bleef de CU overleggen, vragen en twijfelen over dit ene dossier, waardoor andere zaken bleven liggen. De stijl van de CU is eerder 'destructief' dan, zoals ze zelf zegt 'kritisch constructief', aldus D66.

De CU betreurt de gang van zaken, aldus haar lokale fractievoorzitter.

undefined

Meer over