Lobbyclub boekte weinig resultaat

Nederland moest als financieel centrum op de kaart worden gezet. Het was te hoog gegrepen.

De financiële wereld zag er nog heel anders uit. Op 11 juli 2007 overhandigde Arthur Doctors van Leeuwen in Nieuwspoort het rapport Towards a strong, open and internationally competitive financial centre (Naar een sterke open en internationaal concurrerend financieel centrum) aan minister Wouter Bos van Financiën.

Hiermee werd de oprichting bezegeld van Holland Financial Centre, een lobbyclub van banken, accountants, bedrijven en de overheid die Nederland als financieel centrum van de wereld op de kaart moest zetten en een uitverkoop van het Nederlandse bedrijfsleven wilde voorkomen.

Bos had aangedrongen op de komst van een nationale lobbygroep, waarmee hij een voortrekkersrol wilde vervullen.

In 2007 groeiden de bomen nog tot in de hemel, hoewel - en dat was ook een van de redenen van de oprichting - ABN Amro al een overnamebod op tafel had liggen. Doelstelling van Holland Financial Centre was de werkgelegenheid in de financiële sector jaarlijks met 9 procent te laten groeien, zo'n dertigduizend banen per jaar. De positie van Nederland als het centrum van bancaire en financiële diensten moest worden veiliggesteld ten opzichte van nieuwe steden met fiscaal gunstige faciliteiten als Dublin, Dubai, Singapore en Luxemburg.

Vijfenhalf jaar later zijn een grote (Fortis) en enkele kleine banken verdwenen en liggen er drie aan het infuus van Financiën. Buitenlandse banken hebben zich door de crisis moeten terugtrekken en de beurs van Amsterdam is verder leeggelopen. In de financiële sector zijn vele tienduizenden verdwenen.

Alleen Holland Financial Centre is gegroeid: van veertig naar zestig leden, waaronder tien overheidsinstanties als het ministerie van Financiën, De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Afgelopen weekeinde stapte Arthur Doctors van Leeuwens opvolger Sjoerd van Keulen op als voorzitter van Holland Financial Centre vanwege zijn verleden als SNS Reaal-topman. Meteen liet minister Jeroen Dijsselbloem weten dat hij de innige samenwerking tussen banken en toezichthouders in een organisatie niet meer van deze tijd vond. Hiermee is de toekomst van Holland Financial Centre onzeker geworden.

Het zou niet de eerste keer zijn dat een financiële lobby-organisatie ter ziele gaat. In de jaren negentig sneuvelde het Amsterdam Financial Centre, dat tevergeefs probeerde de Europese Centrale Bank (ECB) en de Oost-Europa Bank naar Amsterdam te halen. Een van de meest in het oog springende successen van HFC was de oprichting van de Duisenberg School of Finance, een opleiding voor financiële experts.

Peter de Waard

undefined

Meer over