Linkse oppositie en D66 willen af van selectierecht bijzondere school

Een groeiend deel van de Tweede Kamer wil af van het voorrecht van bijzondere scholen om leerlingen van andere gezindten buiten de deur te houden....

Alleen als een school er zeer uitgesproken opvattingen op na houdt en ouders die uitdrukkelijk niet respecteren, mogen scholen leerlingen nog weigeren.

De vier partijen hebben samen geen meerderheid. Daarvoor zijn ze afhankelijk van de opstelling van regeringspartij VVD. Die wil haar steun niet bij voorbaat aan het voorstel geven. Ook bij de VVD gaan al geruime tijd stemmen op voor een acceptatieplicht, maar de partij is hierover intern nog niet uitgediscussieerd.

Met hun wetsvoorstel willen de indieners de keuzevrijheid van ouders verbeteren. Anders dan openbare scholen hebben christelijke, katholieke en alle overige bijzondere scholen nu nog het recht om alleen leerlingen van de eigen levensovertuiging aan te nemen.

In de praktijk gebeurt dit lang niet op alle bijzondere scholen, maar toch denken de indieners van het wetsvoorstel dat het de integratie ten goede zal komen als dit selectierecht verdwijnt. De huidige wetgeving leidt er volgens hen toe dat veruit de meeste allochtone achterstandsleerlingen in het openbaar onderwijs geconcentreerd zijn.

Volgens een van de initiatiefnemers, het PvdA-Kamerlid Hamer, is het een feit dat bijzondere scholen nu ‘allerlei impliciete en expliciete manieren’ hebben om te bepalen welke leerlingen ze willen hebben.

Minister Van der Hoeven van Onderwijs (CDA) is verklaard tegenstander van een acceptatieplicht, omdat zij in die in strijd acht met de vrijheid van scholen om hun eigen koers te varen.

Meer over