Linkse homo's

'Links en homo's gaan slecht samen' luidde de kop boven een artikel in de serie 'Wat is links?' in de Volkskrant van 20 juni....

De liberalen (VVD, D66) en links (PvdA, GroenLinks) hebben elkaar op deze punten altijd goed kunnen vinden. Het zijn meestal de confessionelen van het CDA en de ChristenUnie die daar moeite mee hebben. Zij stemden bijvoorbeeld in de Eerste Kamer in gesloten formatie tegen opstelling van het huwelijk voor personen van het zelfde geslacht.

Wel is het zo dat links wat eerder opkwam voor homorechten. Bijvoorbeeld de PSP die het initiatief nam voor gemeentelijk homobeleid, dat navolging vond op provinciaal en landelijk niveau. Wat betreft het openlijk homozijn als politicus, liepen linkse volksvertegenwoordigers vooraan.

Het artikel wekt de suggestie dat homo's zich bij links niet meer thuis horen te voelen. Daarin wordt meegegaan met de huidige trend om links af te serveren. Op dit punt in ieder geval onterecht. Dat niet-linkse partijen op het homothema een inhaalslag hebben gemaakt valt links niet te verwijten.

Bovendien, politieke verbreding is alleen maar gunstig voor verbetering van de maatschappelijke positie van homoseksuelen. Immers, als het om homorechten gaat kunnen homo's nu zowel bij links als bij rechts terecht. Laten we dat in de volgende kabinetsperiode zo houden.

Meer over