Links worstelt met migratie en solidariteit

Links moet kiezen tussen de nationale of internationale solidariteit. De verzorgingsstaat of de verworpenen der aarde. Dit dilemma leidt tot verschillen van inzicht, blijkt uit gesprekken met progressieve denkers over migratie....

PvdA-leider Wouter Bos vindt het 'volstrekt verdedigbaar nadrukkelijk te kijken naar de kosten en baten voor de ontvangende samenleving'. Dit geldt voor iedereen die vrijwillig naar Nederland komt, zowel arbeidsmigranten als huwelijkspartners.

Bos wil experimenteren met tijdelijke arbeidscontracten, waarbij de buitenlandse werknemers slechts beperkte sociale rechten heeft. 'Zo schep je een perspectief voor illegalen, zonder de betaalbaarheid van de verzorgingsstaat in gevaar te brengen.'

Fractievoorzitter Femke Halsema van GroenLinks neemt afstand van het beleidsprincipe; integratie met behoud van eigen identiteit'. Dit principe was jarenlang leidraad van het integratiebeleid. Halsema: 'Die opvatting veronderstelt een starre migrantencultuur die niet gericht is op verandering.'

Meer over