Links houdt van links, rechts houdt van rechts

Vandaag kunnen linkshandigen mopperen over het feit dat deurklinken, computermuizen, scharen en zowat alle apparaten met een aan/uit-knop zijn ontworpen voor rechtshandigen.

Door Malou van Hintum

Taalgebruik en culturele gewoonten bevestigen de dominantie van de rechterkant. Iemands ‘rechterhand’ is een betrouwbare figuur; wie twee linkerhanden heeft, is een kluns. Engelstaligen noemen een correct antwoord een right answer – een left answer bestaat niet eens.

De rechterkant bepaalt, dat is duidelijk. Maar linkshandigen voegen zich niet altijd. In het Journal of Experimental Psychology van deze maand beschrijft Daniel Casasanto (verbonden aan het Nijmeegse Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek) vijf experimenten waarbij links- en rechtshandigen hun voorkeur moesten uitspreken ten aanzien van objecten en mensen die links en rechts in een ruimte werden geplaatst. Wat blijkt: linkshandigen hebben duidelijk meer sympathie voor de linkerkant, rechtshandigen voor de rechterkant.

Zo moesten zijn proefpersonen aardige en onaardige dieren links en rechts van een stripfiguurtje plaatsen. Driekwart van de linkshandigen tekende meer aardige dieren links op het papier, ruim tweederde van de rechtshandigen rechts.

Toen ze de gegevens van twaalf sollicitanten voor zes banen in een linker- en rechterkolom op papier bekeken, vond driekwart van de linkshandigen de meeste sollicitanten aan de linkerkant van het papier het meest geschikt; ruim de helft van de rechtshandigen gaf de voorkeur aan de mensen in de rechterkolom.

Casasanto denkt dat deze lichaamsspecifieke voorkeuren samenhangen met het feit dat we van jongsaf aan onze voorkeurshand gebruiken om iets te pakken, terwijl de andere hand wordt gebruikt om iets of iemand af te weren.

De gevolgen van die gewoonte kunnen behoorlijk ingrijpend zijn, zegt hij: ‘Moet je nu bang zijn op welke kant van het bureau je sollicitatieformulier terechtkomt? Bepaalt je voorkeurshand welke producten je koopt in de supermarkt? En wie slaapt aan welke kant in bed?’

Handen schudden (ANP) Beeld
Handen schudden (ANP)
Meer over